Motor

1814 ? Spillet om Danmark og Norge – ?pnet i Danmark

18-09-2014 09:30 CEST Norsk Folkemuseum Utsillingen 1814 ? Spillet om Danmark og Norge, som har st?tt p? Norsk Folkemusum siden januar, ?pnet i g?r i Danmark. Dronning Margrethe II av Danmark ?pnet utstillingen.

Utsillingen 1814 ? Spillet om Danmark og Norge, som har st?tt p? Norsk Folkemusum siden januar, ?pnet i g?r i Danmark. Dronning Margrethe II av Danmark ?pnet utstillingen. Utstillingen er laget i samarbeid mellom Det Nationalhistoriske Museum p? Frederiksborg Slot og Norsk Folkemuseum og vises ved begge museer. Den tar for seg de dramatiske begivenhetene som ledet frem til at Norge ble adskilt fra Danmark. En historietime for hele familien. Det er ikke en identisk utstilling som vises ved begge museer. Noen av objektene er forskjellige, og presentasjonen er ulik. Felles er at utstillingen er et visuelt skattkammer og henvender seg til publikum i alle aldre. For noen vil den v?re en innf?ring i en viktig epoke i Danmarks og Norges historie. For andre vil den gi en dypere og bredere forst?else av denne perioden. For alle vil den v?re en unik mulighet til ? l?re mer om hva som skjedde i forkant av og i l?pet av ?ret 1814 – som har f?tt betegnelsen mirakel?ret. Utstillingen vises ved Det Nationalhistoriske Museum til 4. janaur 2015.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy