Kunst

30 millioner til friluftsliv og kulturminner

13-12-2013 12:19 Sparebankstiftelsen DNB H?stens gaverunde er klar og n? deles over 30 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB ut til prosjekter innenfor form?lene ?friluftsliv og naturkunnskap? og ?kulturminner og historie?.

H?stens gaverunde er klar og n? deles over 30 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB ut til prosjekter innenfor form?lene ?friluftsliv og naturkunnskap? og ?kulturminner og historie?. – Vi overveldes over kreativiteten og entusiasmen, og over hvor mange positive og engasjerte menneskene som er der ute. Det varmer ? lese om de mange artige prosjektene, og den gl?den folk legger i det de driver med p? fritiden, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB. N?r 1500 sendte inn s?knad om bidrag innen s?knadsfristen 15. september. Styret i Sparebankstiftelsen DNB har avgjort at 202 av disse innvilges. Hva ser dere etter i s?knaden? – Vi ser f?rst om fremst etter s?knader som kommer innunder ?rets prioriterte form?l. Bortsett fra det, ?nsker vi at midler fra oss skal g? til tiltak som har verdi over tid og kommer mange til gode. Gavene skal s?rlig gi stimulans og opplevelse til mennesker i alderen 6 til 30 ?r. Vi ser etter tiltak som skaper aktivitet, tilh?righet og stolthet i n?rmilj?et, og er opptatt av frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Karlsen. Viktige lokale bidrag Hvert ?r g?r over 100 millioner kroner til prosjekter i opprinnelsesomr?det til Sparebankstiftelsen DNB, som er p? ?stlandet. De lokale tildelingene fordeles over to s?knadsperioder, med s?knadsfrist 15. september og 15. februar. – Midlene som gis lokalt betyr mye for mange. De gis til mennesker med overskudd og kraft til ? bidra til beste for sitt lokalmilj?. Dette er prosjekter som f?r mye ut av pengene og det er lite byr?krati involvert. Prosjektene utgj?r en viktig del av samfunnsutviklingen. N?r det gjelder de lokale gavene er vi derfor opptatt av ? se det store i det lille. Til sammen kan disse prosjektene utgj?re en stor forskjell, sier Karlsen. Neste s?knadsfrist er 15. februar 2014. Prioriterte form?l for neste s?knadsrunde er: Kunst og kultur Kulturminner og historie Informasjon om hvordan du s?ker finnes p? www.sparebankstiftelsen.no Gavemottakere i 2013 Se oversikten over alle som har mottatt lokale gaver h?sten 2013 (pdf-fil) Se alle gavemottakere i hele 2013 Et utvalg av gavemottakere fordelt p? fylker: Akershus:Istandsetting av kalkovn p? Br?nn?ya Hege Lise S?rbye f?r 500.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til som bidrag til istandsetting av kalkovnen p? Br?nn?ya. B?rum kommunev?pen er en kalkovn. Dette er fordi kalkstein er en naturlig ressurs i Asker og B?rum, og kalk har v?rt en viktig n?ringsvei for begge steder. Det har v?rt tatt ut kalk fra omr?det i over 900 ?r. Alle ?ttende klasser i Asker og B?rum er p? Asker museum for ? l?re om denne tidligere viktige n?ringskilden. I l?pet av en hel dag l?rer elevene om kalkstein, noen av steinens anvendelsesomr?der og betydningen av kalkstein. Det er funnet rester av n?rmere 100 kalkovner i distriktet, men kalkovnen p? Br?nn?ya regnes som s? spesiell at riksantikvar, fylkeskommune og kommunen bidrar til ? sette den i stand. Sparebankstiftelsen DNB blir med og sikrer istandsettingen slik at kalkovnen tilgjengeliggj?res for allmennheten og for formidlingstiltak. Volla skoles FAU til historieprosjekt Elevene ved Volla skole i Lillestr?m vil lage en bok hvor de setter sammen historiske fotografier fra n?rmilj?et og skolen sammen med fotografier tatt av dagens elever ved skolen. Elevene skal g? p? fotokurs med en lokal fotograf, deretter skal de ut og ta bilder. Ved lansering av boka blir det ogs? fotoutstilling p? skolen. Videre skal ti av fotografiene brukes til utsmykking p? skolen. Gjennom dette prosjektet bindes historie og n?tid sammen, og det blir et m?te mellom generasjoner. FAU f?r 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utarbeidelse av boken og til materialer til utstillingen. Kolbotn skole til prosjektet “Hvorfor det?” “Hvorfor det?” er en forskerutstilling som i ?r ble arrangert for f?rste gang p? Kolbotn skole. Alle elever i tredje til syvende trinn var med, og ved bruk av Norges forskningsr?ds Nysgjerrigper-metode, valgte barna et prosjekt som de ville utforske og presentere resultatet av p? utstillingen. Prosjektet stimulerte barn til ? s?ke mer kunnskap om det de ser rundt seg, og gir dem en metode for hvordan de kan finne ut mer. “Hvorfor det?” er initiert av en foreldregruppe p? skolen. De ?nsker n? ? videref?re p? Kolbotn, og ? spre konseptet. Prosjektgruppa f?r 40 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til ? utarbeide materiell for motivere andre til ? starte opp. Noen eksempler p? temaer i utstillingen: – Hvorfor blir tr?rne p? Svartskog s? store? – Hvilken type fuglemat foretrekker de ulike fuglene? – Hvorfor blir epleb?ter brune? Buskerud: Norsk Bergverksmuseum ? tilrettelegging for publikum og formidling Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg S?lvverk med bygninger og samlinger, og har nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien. N? ?nsker de ? gj?re anlegget Haus Sachsen fra 1628 mer tilgjengelig for publikum, og tilrettelegge for hel?rsbruk, ved ? oppgradere anleggets hovedbygning. Her skal s?lvverkets historie formidles og det skal tilrettelegges for geologiske og naturhistoriske opplevelser. Utgangspunktet for driften av anlegget var de rike s?lvforekomstene i omr?det, og anlegget slik det fremst?r i dag har stort potensial for formidling av kulturminner og kulturhistorie. I tillegg er det et glimrende tur og friluftsomr?de. Norsk Bergverksmuseum f?r 850 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til bakerovn, sanit?ranlegg, drikkevann og oppgradering av kj?kken. Lier Husflidslag ? til prosjektet ?Tidsreisen? Husflidslaget ?nsker i samarbeid med Lier Bygdetun og Lier kommune ? tilrettelegge for et sommerferietilbud for skolebarn. Prosjektet blir kallt “tidsreisen”, og inneb?rer en uke med l?ring om kulturminner og husflidstradisjoner i tidsriktig milj?. Her skal barna f? farge garn, spinne, bake i bakerovn, lage fangstredskap, overnatte i lavvo, og bli fortalt historie om hvordan man levde p? 1800 og 1900tallet. Husflidslaget f?r 40.000 kroner til utstyr og drakter. Oppland: Kursserie i tradisjonsh?ndverk til Senter for bygdekultur p? Dovre I Norge generelt og Oppland spesielt, har vi en stor verneverdig og fredet bygningsmasse. Dette er viktige kulturminner som det p?hviler samfunnet et stort ansvar og ta vare p?. For ? kunne restaurere et verneverdig eller fredet hus, trengs spesialkunnskap. Senter for bygdekultur ?nsker ? utvikle en kursserie som er spesialtilpasset for Oppland fylke. Dette vil bli en mal som senere skal kunne tilpasses byggeskikk og lokale forhold andre steder i landet. Senter for bygdekultur f?r 700.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av en kursserie i tradisjonsh?ndverk. Senteret er heleid av Norsk Kulturarv. De har som form?l ? utvikle spesialkompetanse innen kulturminnevern og tradisjonsh?ndverk. Turkampanjen ?Ti P? Topp? Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets driver lavterskelprosjektet ?Ti p? Topp? som skal motivere folk over d?rstokkmila og ut i naturen. Turkampanjen tilrettelegger for minst 10 ulike turm?l i lokalmilj?et i samarbeid med frivillige organisasjoner og kommuner. Det trykkes karthefte med turbeskrivelser og kart til alle turm?lene. Det er ogs? en nettside hvor deltagerne ved ? registrere turer og dele bilder, kan delta i konkurranser. Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets f?r 55 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til karthefte og merking og postkasser til prosjektet ?Ti p? topp? Lillehammer. Oslo: Mattematikkhjelper p? facebook Matematikkhjelperen tilbyr gratis mattehjelp p? facebook for barn, ungdom, privatister og foreldre som sliter med ? hjelpe ungene sine med matematikk. L?reren bak matematikkhjelperen skriver i s?knaden at hun ?nsker ? skape en positiv holdning til matematikk og hjelpe mange barn og ungdommer til ? n? dr?mmene sine. I tillegg til facebook-siden, gir hun gratis mattehjelp p? Lambertseter bibliotek hver onsdag fra klokken 17:00 – 19:00. Tilbudet er popul?rt og sv?rt etterspurt i n?rmilj?et. For ? skape ?kt entusiasme, glede og aktivitet rundt matematikk ?nsker hun n? ? utvikle gode matematikkvideoer som kan knyttes til facebook-siden og matematikkhefter til bruk i undervisningen. Hun f?r 100.000 kroner til dette fra Sparebankstiftelsen DNB. Adressen til facebook-siden er: https://www.facebook.com/pages/Matematikkhjelperen/312279572151359?ref=hl ByBi ? urban bir?kt Oslo ByBi motiverer til urban bi-entusiasme i Oslo. Bir?kt er en n?ring og hobby som er i nedgang i Norge. For ? snu dette jobber ByBi blant annet med prosjekter innen rekruttering, kompetanseheving, etablering av ByBi-g?rder, urban lokal matproduksjon av bieprodukter og forskning. I 2014 har de som m?l ? etablere egne ByBi-g?rder som skal fungere som l?ringsarenaer for kursdeltakere, som bes?ksg?rder for barnehager, skoler og andre interesserte. ByBi f?r 230.000 kroner til etablering av og utstyr til ByBi-g?rder. Telemark: Krager? kommune til skoleprosjektet Kystperlene Grunnskolene i Krager? vil sette i gang prosjekter som tar utgangpunkt i s?rpreget for det enkelte lokalsamfunn. Krager? er et samfunn der kystkultur og friluftsliv ved kysten st?r sterkt i fokus. Navnet Kystperlen er valgt for prosjektet, som har som m?l ? utvikle gode holdninger til milj?, natur og friluftsliv hos morgendagens naturbrukere. Krager? kommune f?r 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr til Kystperleprosjektet. Prosjektet vil treffe alle 1200 elever i omr?det og l?ringsarenaen for det enkelte opplegg er hovedsakelig lagt til skolenes n?rmilj?. Krager? kommune har utviklet en plan der hvert klassetrinn tar alternative l?ringsarenaer i bruk. Hvert ?r skal elevene oppleve spenstige opplegg der naturkunnskap, glede ved friluftsliv og unik kystkultur er viktige ingredienser – derav navnet Kystperlene. I arbeidet vil de bruke lokalsamfunnet kreativt og ? se p? hele kommunen som mulighetenes klasserom. Noen eksempler p? opplegg er: – ?Hopp i havet? der samtlige 7. klassinger kartlegger blant annet ?legressforekomster med snorkling og v?tdrakter nesten ?ret rundt (ikke n?r det er is). – Sykkelorientering med h?ndholdt GPS for 9. klasse. – Bryggesafari Bamble turlag til trapp Turlaget arbeider for et enkelt, aktivt og allsidig friluftsliv og har p? dugnad etablert en 60 km lang tursti gjennom hele kommunen. Arbeidet er i stor grad gjort p? dugnad. For ? gj?re stien lett ? bruke for alle, vil de n? bygge to trapper med rekkverk. Bamble Turlag (BTL) er tilsluttet DNT gjennom Telemark turistforening og ble stiftet i 2010. Bamble Turlag f?r 26 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til materialer til bygging av trapp. Turlaget skriver i s?knaden at alt arbeid vil bli utf?rt p? dugnad av en sv?rt entusiastisk og kompetent dugnadsgjeng. ?stfold Askim Speidergruppe til prosjekt Roms?sen Speidergruppa er en meget aktiv speidergruppe med mange engasjerte ungdommer. Prosjekt Roms?sen ble etablert i 2005, hvor gruppa utvikler aktiviteter i tilknytning til de gamle nikkelgruvene i Askim. Mye arbeid er gjort, og deler av gruvene, samt aktiviteter som klatring, rappellering i sjakt og treklatring er ?pne for publikum hele sommerhalv?ret. Stedet har mellom fire til seks tusen bes?kende i ?ret. Alt arbeid gj?res p? dugnad. N? ?nsker gruppa ? utvikle prosjektet videre og i tre ?r har de jobbet med ? gj?re i stand en nytt rom i gruva, Gildehallen, slik at det kan brukes til formidling om Askims f?rste industri. I tillegg samarbeider de med Norsk informasjonssenter for flaggermus om ? utarbeide materiell knyttet til flaggermusene som overvintrer i gruva. Det er ogs? planer om oppgradering av naturstier knyttet til omr?det, utarbeidelse av oppdatert orienteringskart, toaletthus og en arbeidsbrakke. Speidergruppa f?r 100.0000 kroner til ferdigstillelse av Gildehallen, materialer til utvikling av gruva innvendig, flaggermusutstilling, tak p? Nikkeltunet og informasjonsplass ved inngangen med skilter og benker. Vang Fritidsgruppe – til naturhinderl?ype Gruppa har samlet barn p? Vang en dag i uken til uteaktiviteter siden 2009. Aktiviteten organiseres p? dugnad og det er ingen kontingent for ? delta. Barna l?rer om hvordan de kan ta vare p? naturen og om dyreliv. Ildsjelene ?nsker n? ? bygge en natur- og hinderl?ype i et skogomr?de som blir benyttet av mange. Vang Fritidsgruppe f?r 70.000 kroner til naturhinderl?ypen. Vestfold Stiftelsen Bakke m?lles fremme Bakke M?lle er en plass med mange aktiviteter for barn og unge og et sted der det legges ned mange dugnadstimer. De samarbeider med skolene i omr?det og tilbyr praktiske oppgaver, i tillegg til ? ta i mot skolebes?k. Stiftelsen formidler ogs? kunnskap om vannets betydning for m?lle- og sagdrift. Elevene som er p? bes?k f?r selv v?re med p? ? male kornet til mel og deretter steke sveler. Ved ? restaurere anlegget vil opplevelsen for de bes?kende bli mer autentisk. Stiftelsen Bakke m?lles fremme f?r 525000 kroner til restauring av damanlegg, damluker og turbin. LINjentene i V?le Prosjektet startet da to lokale entusiaster stilte seg f?lgende sp?rsm?l: Hvordan blir lin til? Selv om de fleste g?rder i omr?det dyrket lin tidligere, er kunnskapen i ferd med ? bli borte. Dette ?nsker LINjentene ? gj?re noe med. De videreformidler derfor kunnskap og tradisjoner om lin, i tillegg til ? skape et linmilj? med dyrking og spinning. LINjentene f?r 75.000 kroner til formidlingsutstyr. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte. Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l. Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l. Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter. Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB. sparebankstiftelsen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy