Auto

3000 Au-Pairer mister sitt eneste st?ttetilbud.

09-10-2014 10:44 Norsk Folkehjelp Over 3000 Au pairer og deres vertsfamilier mister mulighet til juridisk r?dgivning, bistand og informasjon n?r Regjeringen n? velger ? avvikle r?dgivingssenteret for au-pairer etter bare to ?rs

09-10-2014 10:44 Norsk Folkehjelp Over 3000 Au pairer og deres vertsfamilier mister mulighet til juridisk r?dgivning, bistand og informasjon n?r Regjeringen n? velger ? avvikle r?dgivingssenteret for au-pairer etter bare to ?rs drift.

c8

Over 3000 Au pairer og deres vertsfamilier mister mulighet til juridisk r?dgivning, bistand og informasjon n?r Regjeringen n? velger ? avvikle r?dgivingssenteret for au-pairer etter bare to ?rs drift. – Det er trist at Regjeringen ikke ser verdien i at en sv?rt utsatt gruppe kan f? den n?dvendige r?dgivning og oppf?lging fremover. De siste ?rene har vi sett noen skrekkeksempler p? at vertsfamilier har utnyttet ordningen p? det groveste, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp Liv T?rres og forbundsleder i Fagforbundet Mette Nord. Senteret drives av Norsk Folkehjelp i samarbeid med Fagforbundet i deres lokaler i Oslo. Siden ?pningen har senteret opparbeidet seg stor legitimitet overfor b?de au pairer og vertsfamilier. Hittil i ?r har senteret hatt over 600 henvendelser, noen av dem saker med grov utnyttelse av au pairen. Au Pair Center har avdekket flere saker der det er mistanke om menneskehandel, hvorav tre er anmeldt til politiet. Senteret ble etablert for ? hindre utnyttelse av au pairer. Det er ingen ting som tilsier at utnyttelsen har blitt mindre. I opprettelsen av senteret ble det lagt vekt p? at senteret skulle v?re et uavhengig kontaktpunkt. Mange au pairer var redde for ? ta kontakt med UDI og politiet. Vi ser at dette er en reell problemstilling og alt tyder p? at situasjonen er den samme i dag. Hvem er det meningen at au pairene skal henvende seg om senteret m? nedlegges, er et sp?rsm?l som b?r stilles. Justisdepartementet avslo i sommer et forslag fra UDI om strengere regler i au pair ordningen med argumentet: ?Det er satt inn informasjonstiltak gjennom Au Pair Center, karanteneordningen, i tillegg til en rekke andre tiltak.? sitat av Himanshu Gulati, statsekret?r i Justisdepartementet. Gulati nevnte alts? to konkrete tiltak, der det ene n? legges ned. Uten senteret er det ingen som kan informere vertsfamilier og au pairer om karanteneordningen. Det er en forutsetning for at et tiltak skal fungere som forespeilet, at partene faktisk har tilgang til informasjon om tiltaket. Au Pair Center har siden oppstart hatt ansvar for ? holde informasjonsm?ter om karanteneordningen som ble innf?rt i 2013. Karanteneordningen ble innf?rt som en direkte f?lge av rapporter om utnyttelse av au pairen som billig arbeidskraft hjemme hos vertsfamilien. Politikere, forskere og studenter som trenger informasjon om hvordan au pair ordningen fungerer i Norge, kontakter Au Pair Center. Senteret sitter p? verdifull statistikk og kompetanse p? feltet, som vil forsvinne hvis senteret n? legges ned. For mere informasjon: Leder Flyktning og Integrering Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm, mobil: 958 600 63, e-post: [email protected] Leder Au-Pair Senteret, Magnhild Otnes, mobil 402 325 43, e-post [email protected] Eller Maren Stefansen, juridisk r?dgiver, mobil, 45402021 e-post [email protected] Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis. Facebook.com/folkehjelp Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy