Kunst

3200 elever gjenopplever 1814!

30-04-2014 08:00 Norsk Folkemuseum Nordisk demokrati, kultur og spr?k er hovedtema n?r Foreningen Norden og Norsk Folkemuseum samarbeider om ? formidle Nordens historie til barn og unge. “1814 – Mirakel?ret? Fra kongens unders?tt til statsborger – om nordisk demokrati, kultur og spr?k”, er den klingende tittelen p? undervisningsopplegget. Allerede f?r det starter er dette en stor publikumssuksess. ?pnes av stortingspresidenten.

Nordisk demokrati, kultur og spr?k er hovedtema n?r Foreningen Norden og Norsk Folkemuseum samarbeider om ? formidle Nordens historie til barn og unge. “1814 – Mirakel?ret? Fra kongens unders?tt til statsborger – om nordisk demokrati, kultur og spr?k”, er den klingende tittelen p? undervisningsopplegget. Allerede f?r det starter er dette en stor publikumssuksess. ?pnes av stortingspresidenten. ?pning i Paradisbukta mandag 5.mai klokken 12.25. En publikumssuksess f?r det starter 3200 elever skal i l?pet av tidsrommet 5.-9. mai til Kongeskogen p? Bygd?y for ? m?te personer med ulike meninger om begivenhetene i 1814. Gjennom rollespill og teaterforestilling f?r elevene et innblikk i situasjonen i Norden og hvordan ulike personer opplevde mirakel?ret 1814. For det var vel et mirakel?r? “Mirakel?ret 1814?” Meningene om det som skjedde v?ren 1814 var mange. Mellom tr?rne p? Bygd?y vil elevene m?te flere ??yenvitner? fra denne viktige tiden – personer som representerer hver sin fortelling og hvert sitt standpunkt til hendelsene i 1814. Dagen avsluttes med en forestilling der Christian Frederik spiller en av hovedrollene. Den norske kraftpatrioten. En ung norsk mann som ivrer for norsk selvstendighet og egen grunnlov. Den svenskvennlige handelsborgeren. Trelastbaron med handel med Sverige og kontinentet som sitt virke. Unionstilhenger og sin egen lykkes smed. Den danskvennlige prestefruen. H?per intenst p? en gjenforening av Danmark-Norge og er stor tilhenger den arbeidsomme kong Frederik 6. Den danske prins Christian Frederik, som sommeren 1814 var konge i Norge, og styrte landet fra sin bolig p? Bygd? Kongsg?rd. Offisell ?pning av stortingspresidenten Mandag 5. mai blir det et spennende ?pningsprogram der stortingspresident Olemic Thommessen st?r for den offisielle ?pningen. Forst?r norske barn svensk og dansk? Det skandinaviske spr?kfellesskapet i Norden har v?rt og er et viktig grunnlag for deltagelse i all slags nordisk samarbeid. Unge i dag forst?r imidlertid dansk og svensk d?rligere enn tidligere generasjoner. Gjennom m?ter med dansk – og svensktalende rollefigurer visualiseres sammenhengen mellom historie og spr?k i Norden, samtidig som elevene f?r praktisk ?velse i ? forst? nabospr?kene. Pressen inviteres til ? m?te b?de elever og akt?rene fra 1814. Ta kontakt for detaljer. Arrangementet inng?r i det offisielle programmet til Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy