Kunst

40 prosent nedgang i adopsjoner

06-02-2014 09:40 Adopsjonsforum I Norge ble det gjennomf?rt 40 prosent f?rre internasjonale adopsjoner i 2013 enn ?ret f?r. Antall adopsjoner gjennom Adopsjonsforum gikk ned fra 131 i 2012 til bare 77 i fjor.

I Norge ble det gjennomf?rt 40 prosent f?rre internasjonale adopsjoner i 2013 enn ?ret f?r. Antall adopsjoner gjennom Adopsjonsforum gikk ned fra 131 i 2012 til bare 77 i fjor. Barna kom fra ?tte land. Colombia ble st?rste land (20), fulgt av Chile (15), Filippinene og Kina (12 hver). Etiopia (8) var ikke lenger blant de st?rste landene, og deretter fulgte India (4), Peru og Madagaskar (3 hver). Fra Sri Lanka og Mali kom det ingen barn. Siden starten i 1970 har 9 245 barn f?tt ny familie i Norge ved hjelp av Adopsjonsforums innsats. Det var nedgang ogs? for de to andre foreningene. Verdens Barn formidlet kun 37 barn mot 73 ?ret f?r. InorAdopt fullf?rte 30 adopsjoner mot 35 ?ret f?r. Det totale antallet utenlandsadopsjoner i Norge gikk fra 239 i 2012 til bare 144 i fjor ? det laveste tallet siden 1970-tallet. Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg siden 1970. Norden og verden En nordisk oversikt viser at omtrent samme tendens som Norge. I gjennomsnitt falt adopsjonene i de nordiske landene med over 27 prosent fra 2012 til 2013. En av de svenske organisasjonene har besluttet ? avvikle sin adopsjonsformidling i l?pet av 2014, da antallet adopsjoner er blitt for lavt til at foreningen klarer ? fortsette. Nedgangen ser ogs? ut til ? v?re stor i Danmark, der det har v?rt stor turbulens p? adopsjonsfeltet det siste ?ret ? s?rlig i etterkant av to kontroversielle saker fra Etiopia, og etter at det ble avsl?rt pengerot i den st?rste foreningen. Tallene for hele verden blir neppe klare f?r over sommeren, men de vil sannsynligvis vise samme tendens. Kj?nnsfordeling Av barna som ble adoptert gjennom Adopsjonsforum i fjor, var 52 prosent gutter og 48 prosent jenter. Tiden da jenter var i stort flertall opph?rte rundt 2008-2009 i takt med at antall adopsjoner fra Kina gikk ned. I fjor var det for andre ?r p? rad et flertall gutter som ble adoptert fra Kina (8 av 12) og det var samme fordeling fra Filippinene. Inda er et unntak, derfra kom det kun jenter. For andre land er kj?nnsfordelingen noks? jevn, eller s? er adopsjonstallene for sm? til ? vise en tendens. ?Gjennomsnittsbarnet? var to-tre ?r Barnas gjennomsnittsalder ?kte noe i fjor: 26 prosent av barna var 4 ?r eller eldre ved ankomst til Norge ? en liten ?kning fra ?ret f?r. 14 prosent var mellom 3 og 4 ?r ? litt ?kning fra ?ret f?r. 21 prosent var mellom 2 og 3 ?r ? en liten nedgang av andelen ?ret f?r. 39 prosent av barna var under 2 ?r ved ankomsten ? omtrent som f?r. ?Gjennomsnittsbarnet? var i Adopsjonsforum for noen ?r siden under to ?r, men har de siste to ?rene v?rt mellom to og tre ?r ved ankomst til Norge. Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy