Motor

Alf Magnus Reistad ansatt som drifts- og ?konomileder for Sentralen

Alf Magnus Reistad ansatt som drifts- og ?konomileder for Sentralen
01-09-2014 14:05 CEST Sparebankstiftelsen DNB Sparebankstiftelsen DNB har ansatt Alf Magnus Reistad som drifts- og ?konomileder for Sentralen, stiftelsens hus for kulturproduksjon, som ?pner i Kvadraturen i Oslo i 2016. Reistad kommer fra stillingen som avdelingsleder for hustjenester i

01-09-2014 14:05 CEST Sparebankstiftelsen DNB Sparebankstiftelsen DNB har ansatt Alf Magnus Reistad som drifts- og ?konomileder for Sentralen, stiftelsens hus for kulturproduksjon, som ?pner i Kvadraturen i Oslo i 2016. Reistad kommer fra stillingen som avdelingsleder for hustjenester i NRK.

Sparebankstiftelsen DNB har ansatt Alf Magnus Reistad som drifts- og ?konomileder for Sentralen, stiftelsens hus for kulturproduksjon, som ?pner i Kvadraturen i Oslo i 2016. Reistad kommer fra stillingen som avdelingsleder for hustjenester i NRK. Som drifts- og ?konomileder skal Reistad v?re med ? bygge opp Sentralens organisasjon og bemanne huset gjennom 2015. Etter ?pningen av Sentralen, vinteren 2016, skal han lede Sentralens administrasjon med hovedansvar for ?konomi og daglig drift. Reistad kommer fra jobben som avdelingsleder for hustjenester i NRK der han ogs? har fungert som kultursjef og v?rt redaksjonssjef for musikk. Tidligere har han blant annet arbeidet som prosjektleder og orkesterregiss?r i Oslo-Filharmonien, og han har v?rt administrativ leder for Hardanger Musikkfest. Reistad er utdannet bratsjist fra ?stlandets musikkonservatorium og Guildhall School of Music and Drama i London. – Alf Magnus Reistad er en mann som bokstavelig talt puster musikk. Han kjenner kulturfeltet utrolig godt etter en karriere b?de bak og p? scenen. I tillegg har han tung ledererfaring, og jeg opplevde ham som en fremragende leder da han i sin tid var sjefen min i NRK, sier Sentralens hussjef Martin Eia-Revheim. – Jeg trodde ingenting kunne lokke meg ut av NRK, som er en fantastisk arbeidsplass, men jeg er s? begeistret over ? ha funnet, og blitt invitert inn i et prosjekt, som kombinerer alle mine sterkeste sider, holdninger og interesser. Jeg kommer til ? v?re med p? en av de mest spennende nyetableringene i Oslo og Norge, og gleder meg til ? jobbe for et hus med sv?rt gode ambisjoner, intensjoner, kolleger og beboere, sier Alf Magnus Reistad. Reistad tiltrer stillingen som drift- og ?konomileder 1. november 2014. Sentralen – huset for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon Sparebankstiftelsen DNB kj?pte ?vre Slottsgate 3 og Tollbugata 30 i desember 2007. Bygningene henger sammen og har fungert som bank i over hundre ?r. Fra 1901 som hovedkontor for Christiania Sparebank og frem til 2014 som kontor for DNB. Disse historiske bygningene midt i Kvadraturen skal fra 2016 fylles med 350 kulturprodusenter og samfunnsinnovat?rer. M?let for Sentralen er ? skape nye m?ter p? tvers av kunst- og fagretninger. Husets 12.000 kvadratmeter vil romme b?de kontorplasser og scenerom. Les mer om Sentralen Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte. Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l. Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l. Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter. Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB. sparebankstiftelsen.no

A to już wiesz?  Til oss ? fra ungdommen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy