Kunst

?RETS BUTIKKJEDE 2013 – KITCH`N

18-10-2013 00:20 NCSC – Nordic Council of Shopping Centers Norge 3 butikkjeder var nominert til prisen “?rets Butikkjede 2013” som ble utdelt under Kj?pesenterkonferansen 2013, p? Clarion Hotel & Congress i Trondheim 17.oktober. Utmerkelsen gis hvert ?r ut av Nordic Council of Shopping Centers Norge til den butikkjeden som i l?pet av de siste tolv m?nedene oppleves som en god samarbeidspartner og som gir kj?pesenterkunden den beste handleopplevelsen.

Juryens begrunnelse: ??rets Butikkjede har en tydelig og bevisst strategi og har tatt en posisjon i sitt marked. Kjeden har v?rt sv?rt ekspansjonsoffensive i de siste ?rene og har lykkes med det. Vinneren har hatt en solid omsetnings?kning som er imponerende i et ellers t?ft marked. ?rets Butikkjede har v?rt flinke til ? utvikle konseptet ?r etter ?r og viser til kvalitet og kontroll i alle ledd av driften.I tillegg til ? holde h?yt medietrykk har kundeklubben vokst frem til ? bli en viktig markedskanal og gir fordeler som oppleves som gode og attraktive. Kjeden deltar ogs? aktivt i senteraktiviteter. Vinneren arbeider med innovative produktleverand?rer og har en strategi om ? v?re st?rste innkj?per for de som blir valgt. Juryen er imponert over at kjeden behersker et h?yt varetr?kk og samtidig vise til god ryddighet i butikkene.?rets Butikkjede har vist at en liten lokaldrevet butikk ogs? kan vokse frem og overta markedsandeler fra de store.? Juryen: Christine Lampe Juryansvarlig Marianne H?konsen Sektor Eiendomsutvikling Enza Mola, Storebrand Eiendom AS Kathrine Halgunset, Aberdeen Asset Management’ Harald Eskildsen Eurosign Charlotte Christensen, Steen & Str?m ?rets nominerte ble plukket ut av alle butikkjeder i Norge hvor kj?pesenterbransjen har anledning til ? melde p? flere butikkjeder og deretter blir vurdert av en fagjury. Nordic Council of Shopping Centers Norge er den eneste foreningen i Norge for kj?pesenterbransjen og den norske avdelingen har n?rmere 350 medlemmer. Totalt har den nordiske foreningen over 1100 medlemmer, og har aktiviteter i alle nordiske land. Form?let for foreningen er ? lage m?teplasser for bransjen, hvor det skapes faglige og menneskelige relasjoner, enten du er senterleder, sentereier, leietaker/detaljist eller tjenestetilbyder. Arrangementene i Norge er fagseminarer, studietur til utlandet og Kj?pesenterkonferansen hver h?st. I tillegg har medlemmene tilgang til flere nordiske arrangement. NCSC tilbyr ogs? utdannelse innen Center Management. NCSC st?r ogs? bak utdelingen av Kj?pesenterprisene: ?rets Kj?pesenter, ?rets Butikkjede, ?rets Driftsteam og markedsprisen Den Gyldne Idé. Disse prisene deles ut p? Kj?pesenterkonferansen hvert ?r. For mer informasjon om konferansen og prisene, se www.kj?pesenterkonferansen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy