Motor

Dagens foreldre er mer bekymret for barna

Det er store forskjeller i hvordan man opplever ? v?re forelder i dag sammenlignet med for en generasjon tilbake. Det viser en unders?kelse gjennomf?rt av

Det er store forskjeller i hvordan man opplever ? v?re forelder i dag sammenlignet med for en generasjon tilbake. Det viser en unders?kelse gjennomf?rt av Philips Avent. 6 av 10 norske foreldre mener dagens barn er mer bortskjemte enn tidligere, og over halvparten oppgir at de er mer bekymret for at noe skal skje med barna enn deres egne foreldre var. Philips Avent har i anledning sitt 30-?rs jubileum gjennomf?rt en unders?kelse blant norske foreldre, for ? se hvordan foreldrerollen har utviklet seg sammenliknet med for en generasjon tilbake. Unders?kelsen vitner om at v?r tids normer og tendenser i samfunnet p?virker foreldrerollen i stor grad. Blant annet mener 54 prosent av respondentene at de som foreldre er mer overbeskyttende enn deres egne foreldre var da de selv vokste opp. P?virket av informasjonssamfunnet Halvparten av respondentene mener at dagens generasjon er mer opptatt av ? lese seg opp p? foreldrerollen enn forrige generasjon. De vanligste stedene ? f? tak i informasjon om barnets helse og velferd er if?lge unders?kelsen helses?ster/barnespesialist (49 prosent), egen mor (47 prosent) og internett (42 prosent). Blant respondentene under 35 ?r oppgir 75 prosent at de bruker internett som informasjonskilde. Bare 15 prosent av de over 55 ?r sier at de hadde gjort det samme. – Det er tydelig at omgivelsene p?virker hvordan man h?ndterer foreldrerollen, sier Sofie L?ftman, jordmor fra Sykehuset MamaMia. At dagens foreldre har en tendens til ? bekymre seg mer for sine barn, er sannsynligvis knyttet til informasjonssamfunnet vi lever i. Vi er mer belest, men opplever at det kan v?re vanskelig ? sortere hva som er riktig og ikke av all informasjonen. Resultatet kan bli at man generelt bekymrer seg mer for sine barn. H?ye forventninger til dagens foreldre If?lge unders?kelsen opplever dagens foreldre h?yere krav enn det forrige generasjon gjorde. I aldersgruppen 18-35 oppgir 5 av 10 foreldre at de har vanskeligheter med ? fylle rollen de har som venn, arbeidstaker, partner samtidig som de skal v?re mor eller far. Kun 2 av 10 i aldersgruppen 56-70 ?r mener at de stod overfor samme utfordring da de selv fikk barn. De mest popul?re hjelpemidlene i sammenheng med amming og spedbarnstid: ? T?teflaske (69,6 %) ? Smokk (66,5%) ? Ammeinnlegg (47,9 %) ? Manuell brystpumpe (34,9 %) – Unders?kelsen viser en tydelig tendens: Dagens foreldre skal v?re alt p? en gang. Det forventes at de har gode karrierer og sterke vennskap. Samtidig kan foreldrerollen for mange f?les altoppslukende. Kravene har tydeligvis blitt h?yere i l?pet av en generasjon, p?peker L?ftman. Hovedfunnene i unders?kelsen Hvilke hjelpemidler anvendte du/dere i sammenheng med amming og spedbarnstid? De mest popul?re hjelpemidlene er t?teflaske og smokk (69,6 % og 66,5 %) Over 40 % i alderen 18-55 brukte/bruker babymonitor, mens kun 7,9 % av de i alderen 56-70 ?r brukte dette. Foreldrerollen 1 av 3 synes det virker mer komplisert ? v?re forelder n? enn for en generasjon siden 62 % synes barn er mer bortskjemte i dag enn for en generasjon tilbake Kun 1,5 % synes barn er mindre bortskjemte i dag enn for en generasjon tilbake 54 % mener at foreldre er mer overbeskyttende i dag enn for en generasjon siden. Kun 40 % av de over 55 mener det samme 1 av 2 tror foreldre er mer opptatt av ? skaffe seg informasjon om hva det ? v?re forelder inneb?rer enn for en generasjon siden Situasjoner relatert til det ? f? barn: I underkant av 50 % under 35 ?r synes det er vanskelig eller sv?rt vanskelig ? oppfylle kravene som alle de ulike rollene (arbeidstager, partner, forelder, venn etc.) stiller. For 40 % stemte forventingene rundt det ? f? barn overens med virkeligheten. I underkant av 20 % var uforberedt p? hvordan livet ville endre seg. 16 % opplevde at relasjonen til partneren ble/har blitt bedre siden de fikk barn, mens 18 % mener at relasjonen til partneren ble forverret. Hvor lette du/leter du etter informasjon n?r du har/hadde sp?rsm?l relatert til barnets helse og velstand? Topp 3: 1. Helses?ster eller annen barnespesialist (49,1 %), 2. Mamma (46,9 %), 3. Internett (41,7 %) Av de i alderen 18-35 bruker nesten 3 av 4 internett til ? finne informasjon, mot kun 14,8 % av den eldste generasjonen. I ?rene du hadde sm?barn, fikk du/dere hjelp fra noen av f?lgende personer til ? passe p? barnet/barnene? Mormor og farmor var barnevakt for 72, 5 % av de som svarte, mens morfar/farfar bare var barnevakt for 47 %. 1 av 3 oppgir at de har f?tt hjelp av annen slekt til barnepass. *Unders?kelsen er gjennomf?rt av Snabba Svar p? oppdrag fra Philips Avent. Unders?kelse ble gjennomf?rt i periode 5-12 juni 2014, og 1000 foreldre i alderen 18 til 70 ?r deltok. Panelet er representativt. Om Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velv?reprodukter. Vi ?nsker ? gi kundene v?re en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger p? omr?dene Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 23,3 milliarder euro i 2013 og har om lag 113 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientoverv?king og hjemmebehandling, energieffektive belysningsl?sninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie.

A to już wiesz?  Samsung lanserer kompakt og stilren Galaxy S5 i miniformat

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy