Motor

Drukningstallene holder seg fortsatt p? et h?yt niv?

03-09-2014 08:00 CEST Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 17 personer omkom ved drukning i august. 14 av disse var menn og 3

03-09-2014 08:00 CEST Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 17 personer omkom ved drukning i august. 14 av disse var menn og 3 kvinner.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 17 personer omkom ved drukning i august. 14 av disse var menn og 3 kvinner. – De fleste ulykkene i august har funnet sted n?r land. Fall fra land har v?rt dominerende. Bare tre ulykker er knyttet til bruk av bruk av b?t, sier Ivar Christiansen, seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp. Av statistikken kan vi dermed se at 83 personer d?de av drukning de f?rste ?tte m?nedene i ?r. I fjor var tallet p? samme tid 79. 72 av de som har mistet livet s? langt i ?r er menn og 11 er kvinner. Fylkesstatistikken for 2014 viser at Hordaland og Nordland fremdeles topper med henholdsvis 11 og 10 druknede. Vestfold har hatt 9 ulykker. S? langt i ?r har bare Oppland fylke v?rt forsk?net fra drukningsulykker. Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og ?rsakene til disse bygger p? elektronisk overv?kning av norske medier. Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger her: http://www.folkehjelp.no/drukning. Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper. For sp?rsm?l og pressehenvendelser, ta kontakt med seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen, telefon: 916 10 873 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis. Facebook.com/folkehjelp Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy