Motor

Flere kan solojakte p? elg

03-10-2014 07:30 CEST Statskog SF Alenejakt p? elg er blitt s? popul?rt at Statskog firedobler tilbudet.

Statskog lar flere solojakte p? elg – for ? felle en st?rre andel av de tildelte kvotene (foto: Geir Wagnild). Fagsjef jakt og fiske Jo Inge Breisj?berget og Statskog hadde suksess med tilbud om solojakt p? elg i fjor – og utvider n? tilbudet. (Foto: Mona Breisj?berget) (Newswire:) Alenejakt p? elg er blitt s? popul?rt at Statskog firedobler tilbudet. Landets st?rste grunneier pr?vde ut enmannsjakt p? elg for f?rste gang i fjor i et begrenset omr?de. I ?r utvides ordningen betydelig, fra 12 jaktfelt til rundt 50. ? Solojegerne slipper til f?rst n?r jaktlagene har jaktet ferdig, men det la ingen demper p? interessen i fjor, sier Jo Inge Breisj?berget, Statskogs fagsjef for jakt og fiske. Elgjakta er i full gang mange steder i landet, mens st?rre deler av ?stlandet og S?rlandet starter 5. oktober. Jakta avsluttes offisielt 31. oktober, men noen steder f?r Statskog dispensasjon for utvidet elgjakt. Det er i disse omr?dene solojegerne slipper til, for eksempel i Hurum, p? S?lvverket p? Kongsberg, i Bangdalen i Nord-Tr?ndelag og p? Helgeland. Jakttilbudene legges ut p? inatur.no i m?nedsskiftet oktober-november. Ta ut flere elg ?rsaken til ekstrarundene med elgjakt er ?nsket om ? felle en st?rre andel av de tildelte elgkvotene. P? Statskogs grunn ligger fellingsprosenten p? 70-75 prosent. ? Vi skal tilby jakt til alle, og alle lag f?r lik tilgang gjennom loddtrekning. Jaktlagene disponerer et felt for fire ?r av gangen og bruker gjerne et ?r eller to p? ? bli godt kjent, sier Breisj?berget. P? privat grunn er det gjerne de samme lagene som jakter ?r etter ?r. Og inng?ende kjennskap til et jaktfelt gir h?yere fellingsprosent. ? komme med i et jaktlag er ikke lett hvis man ikke har de rette kontaktene eller kj?per seg grunn med jaktrettigheter. Mange steder er elgjakta i tillegg forbeholdt de som bor i bygda. Solojakt er derfor ogs? en god mulighet til ? rekruttere nye elgjegere, og nye generasjoner. ? Enkeltmannsjakt er et lavterskeltilbud og rett vei ? g? for ? rekruttere nye elgjegere. Den vil v?re attraktiv for dem som ikke kan v?re med i et ordin?rt jaktlag, men som likevel vil pr?ve seg som elgjegere. Klassisk elgjakt har ogs? blitt veldig dyrt i mange omr?der, sier jaktkonsulent Roar Lundby i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det er f?rstemann til m?lla som gjelder n?r Statskog legger ut solojakttilbudene. Jegerne kj?per tredagerskort, som i fjor. Den som f?r rettigheten til et felt kan ta med seg flere jegere. Solojaktkortet koster 250 kroner dagen. For andre som blir med er prisen 150 kroner per dag. Kontroversielt Hvilke omr?der Statskog legger ut for enkeltmannsjakt, blir klart n?r lagjakta g?r mot slutten. F?rst da ser man hvor mye av kvoten som er igjen i hvert enkelt omr?de. Ogs? andre grunneiere har begynt ? teste ut enmannsjakt p? elg og salg av dagskort. I noen omr?der hvor fellingsprosenten har ligget p? nesten hundre under den ordin?re elgjakta, har nyskapingen blitt upopul?r fordi grunneier har tatt av jaktlagenes kvote til dagskortsalg for drop in-jegere p? solojakt. ? Lokale jaktlag irriterer seg over en slik ordning, noe som er sv?rt forst?elig. Er de lokale jaktlagene effektive og greier ? ta ut kvota, b?r rettighetshaver se p? andre muligheter enn solojakt for ? ?ke rekruttering av elgjegere, sier Lundby. Kan restkvotejakt v?re attraktiv n?r jaktlagene har v?rt der f?rst og forsynt seg i flere uker? Ja, konstaterer Jo Inge Breisj?berget i Statskog. ? Solojakta foreg?r senere p? ?ret, som betyr d?rligere v?r. Og de dyra som er igjen kan v?re vanskeligere ? ta ut. Det er enklest ? fylle kvotene p? de voksne dyrene. Kalver og ungdyr kan v?re vanskeligere ? f? tak i. Men det la ingen demper p? interessen i fjor, sier han. ­­? Det var st?rst interesse fra de mest aktive elgjegerne, som benyttet muligheten til ? f? jakte enda mer. Og det er effektivt for oss som grunneier. Men vi tror ogs? flere nybegynnere vil pr?ve seg n?r muligheten for dagskortjakt blir bedre kjent, sier Breisj?berget. Elgbestanden i Norge ¤ Elgbestanden i Norge har i lengre tid v?rt i vekst. P? slutten av 1930-?rene ble det felt cirka 1500 dyr ?rlig, mens det siden begynnelsen av 1990-tallet ?rlig har v?rt felt mellom 35 000 og 40 000 dyr. ¤ Rundt 120 000 elg g?r l?s p? norske skoger om vinteren. Det g?r s?rlig hardt ut over ung furuskog, som ofte er den eneste tilgjengelige maten. En elg kan spise opp mot ti kilo furu i d?gnet. ¤ At elg gj?r betydelige skader p? skog og i sn?rike vintre er ekstra trafikkfarlig, veies opp mot verdien av at elg h?rer naturlig hjemme i norsk natur og det ? ha en stor nok stamme til at den kan jaktes p?. Kvotene som settes balanserer alle disse hensynene opp mot hver andre. ¤ I de fleste omr?der av landet er det i dag likevel litt for mye elg, if?lge Jo Inge Breisj?berget i Statskog. ¤ Slik gikk elgjakta i fjor: http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar Les mer om enkeltmannskjakt p? statskog.no Kontaktpersoner i Statskog: Jo Inge Breisj?berget, fagsjef for jakt og fiske, tlf. 907 52 114 Kristian Eiken Olsen, produktansvarlig sm?vilt og fiske i S?r-Norge, tlf. 905 33 793 Statskog er landets st?rste grunneier, og har som oppgave ? ivareta og utvikle alle verdier p? fellesskapets grunn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy