Motor

Fris?rer tjener bra

Fris?rer i Norge tjener i gjennomsnitt kr 196,50 per time. Dette er 91,3 % av industrigjennomsnittet. Mange tjener ogs? langt mer, fordi de fleste fris?rer har l?nnen knyttet til egen kundeomsetning. Fris?rer som opparbeider seg en god kundekrets har store muligheter for ? p?virke l?nnen i langt st?rre grad enn de fleste yrker. I forbindelse med ?rets tariffoppgj?r for fris?rer har dessverre Fagforbundet f?tt mye spalteplass p? ? “snakke ned” l?nna, og dermed fagets attraktivitet og anseelse. Det er sv?rt uheldig med hensyn p? fagets fremtid om uriktige myter om fris?renes l?nn og trivsel f?r feste seg. Fagforbundet setter til side den l?nnsstatistikken som brukes i alle de andre 150 l?nnsforhandlingene mellom LO og NHO. Sikker inntekt Organiserte med fris?rtariff har en garantert minstel?nn p? inntil 150 kroner timen, avhengig ansiennitet. Denne garantil?nnen skaper en god trygghet for fris?rer som enn? ikke har bygget opp en god kundekrets. Fris?rene kan alts? tjene betydelig mer enn dette, noe ogs? l?nnsstatistikken fra SSB viser. H?y trivsel Forskningsstiftelsen Fafo har gjennomf?rt flere omfattende unders?kelser i fris?rbransjen, sist i 2013. Der fremkommer det blant annet at fris?rer uttrykker h?y jobbtrivsel. De tradisjonelle “kjellersalongene” er s? godt som forsvunnet, og den gjennomsnittlige salongen blant NFVBs medlemmer har n? 6-7 ansatte. Et ansvarlig oppgj?r I ?rets tariffoppgj?r er det ikke sp?rsm?l om den garanterte minstel?nnen som er den st?rste konfliktkilden, men formuleringer som i f?lge NHO begrenser bedriftenes styringsrett og innskrenker den lokale forhandlingsretten. – Det er beklagelig at partene ikke kunne enes, men NFVB er forpliktet til ? ivareta helheten i ?rets oppgj?r, sier NFVBs president Edel Teige. Fremtidsfokus NFVBs tariffutvalg var innstilt p? et oppgj?r innenfor en ramme p? 3,3 %, som samsvarer med det som er fastsatt i frontfagene. NFVB presiserer sterkt at fris?r ikke er et lavl?nnsfag, men b?de konkurransedyktig og sammenlignbart med mange yrker. NFVB er sv?rt opptatt av at medlemsbedriftene skal jobbe for ? utvikle kompetent arbeidskraft som l?nnes godt fordi markedet er villige til ? betale for god, norsk fagkunnskap. NFVB forhandler med Fagforbundet/Fris?rens fagforening gjennom NHO Handel. Om NFVB NFVB skal v?re bransjens viktigste taler?r og m?teplass for medlemmene! NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utf?re det medlemsbedriftene ser seg tjent med ? f? utf?rt i fellesskap. Det vi arbeider for, skal ogs? v?re i samfunnets interesse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy