Kunst

HP gj?r Helse Midt-Norge mer IT-effektive

HP Service Manager. – En stadig st?rre del av pasientbehandling fordrer bruk av IT-systemer. N?r vi n? kan f? et helhetlig bilde av hva som foreg?r i IT-systemene, vil vi ? og dermed ogs? helseforetakene ? kunne bli langt mer effektive, sier Thore Senneset, Incident Manager i HEMIT. HEMIT er Helse Midt-Norges totalleverand?r av IT-tjenester, og leverer alt fra infrastruktur til applikasjoner og IKT-utstyr til alle helseforetakene i regionen, fra Volda i s?r til Namsos i nord. – Spesialiserte IT-leverand?rer for helseforetak, slik som HEMIT, spiller en viktig rolle i ? opprettholde det h?ye omsorgsniv?et vi har i Norge. Mange prosjekter krever stor kapasitet og h?y IT-kompetanse, og kan ikke gjennomf?res uten at en organisasjon som HEMIT er der for ? utvikle tekniske l?sninger og arbeidsprosesser, sier Stig Alstedt, teknologidirekt?r i HP Norge. L?sningen fra HP har gitt Helse Midt-Norge en felles portal for nettbutikk og support ? ?Service Request Catalog?. Alle ansatte i Helse Midt-Norge har dermed f?tt ett kontaktpunkt for ? f? hjelp med IT, enten det er driftsproblemer, bestillinger, eller informasjon om utvikling av applikasjoner. I systemet er det en rekke prosesser for ? strukturere arbeidet og synliggj?re det for organisasjonen. Portalen gj?r det mulig for HEMIT ? styre hver enkelt henvendelse i riktig retning basert p? hva henvendelsen gjelder. – Da vi oppgraderte til HP Service Manager, ble vi positivt overrasket over resultatet. Det at hver ansatt i helseforetakene kan kobles tettere til oss gir oss nye muligheter til ? effektivisere hverdagen deres. Dette er bare begynnelsen! Vi kan se sammenhenger vi ikke kunne se f?r, og det vil bidra til effektivisering b?de i Hemit og i helseforetakene p? lang sikt, sier Senneset. Systemet gj?r det ogs? lettere for de ansatte ? registrere henvendelser elektronisk i stedet for ? ringe IT-leverand?ren: – Vi styrer mot en stadig st?rre grad av selvbetjening. M?let er at henvendelser til HEMIT skal v?re s? effektive som mulig, slik at ansatte i helseforetakene raskt kan g? videre og gj?re jobben sin, sier Senneset. Noen andre fordeler med HP Service Manager: ? Service Manager gir en vesentlig oppgradering av prosessene for h?ndtering av feil og endringer i HEMIT (Incident Management, Problem Management og Change Management). ? EN SLA-modul lar HEMIT m?le egen resultatoppn?else, for eksempel med variabler som hvor lang tid det tar ? svare p? en henvendelse eller hvor raskt en feil blir rettet. ? Business Service Catalog er en katalogtjeneste hvor HEMIT kan registrere hendelser helt ned p? applikasjonsniv?et, s? de kan se hvilke applikasjoner de f?r mye problemer med. HEMIT har omtrent 260 ansatte fordelt p? ?tte ulike lokasjoner i regionen og er ansvarlig for driften av mer enn 1000 applikasjoner, mer enn 1000 servere og mer enn 14 000 datamaskiner. HEMITs kundesenter betjener 15 000 brukere og mottar om lag 115 000 henvendelser ?rlig. HP Service Manager ble utplassert av HPs forretningspartner Manag-E. Mye av det tekniske arbeidet ble gjort av Globicon, ogs? en HP-partner. HP er et av verdens st?rste IT-selskap og tilbyr utskrifts- og personlige dataprodukter, IT-tjenester, programvare og l?sninger som forenkler teknologiopplevelsen for forbrukere og virksomheter. For mer informasjon om HP, bes?k www.hp.no. I Norge har HP hovedkontor p? IT Fornebu i B?rum, rundt 350 ansatte og ca. NOK 4 milliarder i omsetning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy