Kunst

Hver fjerde nordmann bruker ikke refleks i h?stm?rket

I f?lge en unders?kelse fra Codan Forsikring svarer mer enn hver fjerde nordmann at de ikke bruker refleks i h?stm?rket. Av 1000 spurte svarer 27

I f?lge en unders?kelse fra Codan Forsikring svarer mer enn hver fjerde nordmann at de ikke bruker refleks i h?stm?rket. Av 1000 spurte svarer 27 prosent at de ikke bruker refleks, og bare 20 prosent har refleks p? alle ytterkl?rne. Denne uken markeres refleksens dag for 8. gang, hvor m?let er ? ?ke bruken av refleks. Dette er tredje ?ret p? rad at Codan Forsikring gjennom YouGov utf?rer unders?kelsen om refleksvaner, og siden i fjor har andelen som ikke bruker refleks g?tt ned med 11 prosentpoeng. Dette er en gledelig utvikling, men det er fremdeles langt igjen. For eksempel sier bare 20 prosent at de har refleks p? alle ytterkl?rne og som vanlig er det Oslo-folk som er de d?rligste til ? bruke refleks. I hovedstadsomr?det svarer omtrent hver tredje at de ikke bruker refleks, mens vestlendingene er klart flinkest. ?tte av ti p? Vestlandet svarer at de bruker refleks. Mange nordmenn har faktisk ikke reflekser, og hele 17 prosent av de spurte oppgir dette som ?rsak for at de g?r ut som m?rke skygger om h?sten. 17. oktober arrangerer Trygg Trafikk Refleksdagen, og Codan st?tter dagen ved ? dele ut reflekser p? 15 steder rundt om i Norge. Det burde med andre ord ikke v?re noen grunn til ? ikke ha refleks. Se utvikling i bruk av refleks i Norge de siste ?rene og huskeregler for bruk av refleks p? Codans nyhetsrom. For mer informasjon, kontakt: Mari Br?in Faaberg, informasjonssjef Codan Forsikring Mobil: +47 94 52 44 96 E-post: [email protected] Om Codan Forsikring Codan er et av Skandinavias st?rste forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikringer til b?de privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Forsikringene tilbys prim?rt gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige, men drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hj?rnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt p? 28 land over hele verden. Mer info p?: www.codanforsikring.no F?lg oss p? www.facebook.com/CodanForsikringNorge og www.twitter.com/codan_norge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy