Kunst

Informasjon om nytt landslagsopplegg for taekwondo kamp

22-11-2013 22:01 Norges Kampsportforbund For ? im?tekomme morgendagens internasjonale krav, samt minske gapet mellom junior- og eliteniv? m? talentutvikling, utdanning av trenere og samhandlingen mellom ut?ver, foreldre, klubb og forbund

22-11-2013 22:01 Norges Kampsportforbund For ? im?tekomme morgendagens internasjonale krav, samt minske gapet mellom junior- og eliteniv? m? talentutvikling, utdanning av trenere og samhandlingen mellom ut?ver, foreldre, klubb og forbund styrkes.

For ? im?tekomme morgendagens internasjonale krav, samt minske gapet mellom junior- og eliteniv? m? talentutvikling, utdanning av trenere og samhandlingen mellom ut?ver, foreldre, klubb og forbund styrkes. Da det tar ca. 10 ?r fra det f?rste sparket til man kan kjempe om medaljer som senior i VM og OL er det viktig at forbundets utviklingstrapp ligger i bunnen og at det er fokus p? langsiktig utvikling og mindre fokus p? medaljer p? kadett og juniorniv?. Forbundet har i samarbeid med Olympiatoppen gjennomf?rt en evaluering av talentprogrammet til taekwondo kamp og har kommet med noen forbedringer. Kadetter Alle kamput?vere mellom 13 og 14 ?r kan delta i et kadettprogram i samarbeid med sin klubb. Det vil bli arrangert 4 weekendsamlinger med teknikktrening, basis og teori i l?pet av 2014. Juniorer Alle juniorer og seniorer innen kamp kan i samarbeid med sin klubb delta p? 4 ?pne weekendsamlinger i ?ret som landslagstrener Dave Cook og Olympiatoppen arrangerer. Her vil det bli trening og teori for b?de ut?vere og trenere. Bro-prosjekt De ut?verne som er i overgangen mellom junior og senior med ambisjoner om ? komme p? seniorlandslaget vil bli evaluert av et fagpanel (med fagpersoner innen systemet) basert p? siste ?rs utvikling/prestasjoner/innsats osv. Deretter vil de eventuelt bli invitert til ?broprosjektet?. Klubben m? st?tte oppunder sin(e) sine ut?ver(e) i dette prosjektet. Ut?verne i broprosjektet vil hospitere sammen med seniorlandslaget i perioder og de vil bli fulgt opp av en egen ?brotrener?. Dette prosjektet vil erstatte dagens juniorlandslag. High School seniorer High School senior programmet er et nytt program som er rettet mot de som s?ker p? seniorlandslaget og som internasjonalt er seniorer (17 ?r) som fortsatt er videreg?ende skole elever. Dette er for ut?vere som blir tatt ut og er p? et godt nok niv? for seniorlandslaget, men m? fullf?re videreg?ende skolegang. P? grunn av at de ikke har mulighet til ? forplikte seg i sin helhet til fulltidsprogrammet, vil de ikke motta stipend for ? dekke m?nedlige kostnader eller f? muligheten til ? bo kostnadsfritt p? basen i Oslo. De kan derimot bli tatt ut til ? representere seniorlandslaget n?r landslagstreneren bestemmer seg for at det er hensiktsmessig. I disse tilfeller f?r ut?veren alle kostnader dekket. Videre m? high school ut?vere delta p? et spesifikt antall ?kter med fulltidslaget i Oslo (antallet er ikke bestemt enda, men ut?verens bosted vil bli tatt i betraktning). N?r ut?veren slutter p? sin respektive videreg?ende skole forventes det at han/hun flytter til basen i Oslo og tilslutter seg seniorlandslaget. N?r ut?veren er high school ut?ver foreg?r det meste av utviklingsarbeidet i egen klubb og de representerer denne.S?knadsfristen for dette prosjektet var 15. november. Seniorlandslaget N?r det gjelder seniorlandslaget blir det ingen endring. Her skal det v?re et sentralisert opplegg hvor ut?vere trener sammen hver dag i Oslo. Alle som vil p? landslaget m? s?ke om plass. S?knadsfristen gikk ut den 15. november Partnerklubber P? rekrutteringssiden er det klubbene som er ansvarlig for utvikling av kadetter, juniorer og seniorer i egen klubb. Skal det bli flere i toppen nasjonalt og internasjonalt er det viktig at flere med idrettslige ambisjoner f?r reelle utviklingsmuligheter i klubben. For ? sikre at ut?verne f?r muligheten til ? kunne utvikle seg optimalt vil forbundet inng? en samarbeidsavtale med s?kalte partnerklubber. Dette er klubber som vil f? s?rskilt st?tte og oppf?lging av forbundet slik at de kan utdanne talenter, ut?vere, trenere og ledere i egen klubb og forplikte seg til dette. Alle partnerklubber vil f? tilgang til trenerforum/ erfaringsutveksling hvor det siste av det nye innen trening vil bli presentert. I bunn for samarbeidet ligger det at klubben har en sportslig plan og at de f?lger utviklingstrappen. Vi har stor tro p? at partnerklubber vil skape bedre ut?vere, trenere og ledere og ikke minst – det vil bli flere som deltar i konkurranser. Uttak til offisielle mesterskap Det er landslagsledelsen som tar ut ut?vere og st?tteapparat til offisielle mesterskap. Ut?vere i broprosjektet er prioritert ved uttak til offisielle juniormesterskap. Andre ut?vere som har prestasjoner i avtalte konkurranser kan de bli tatt ut, men m? dekke alle kostander selv. N?r det gjelder offisielle seniormesterskap er landslaget prioritert ved uttak. Andre ut?vere som har prestasjoner i avtalte mesterskap kan bli tatt ut. Kravet her er at de m? trene med landslaget minimum 4 uker i forkant av mesterskapet og ha landslagstrenerne som coacher. De m? ogs? dekke alle kostander i forbindelse med mesterskapet selv. Trenere /utdanning For og lykkes er det behov for ?kt samhandling og utdanning av ut?vere, trenere og ledere og da er det viktig at vi har de beste trenerne. F?lgende trenere er knyttet til taekwondo : Kadettrener Jesper Rosen er utdannet innen idrett og har utarbeidet et eget utviklingsprogram for kadetter som bygger p? utviklingstrappen til forbundet. Jesper Rosen har v?rt landslagstrener i Danmark, og har som ut?ver vunnet 3 EM-gull, 2 VM s?lv, gull i world cup og har deltatt i sommer-OL og vet hva som m? til for ? bli en god junior- og senior ut?ver. Brotrener Michael J?rgensen har v?rt landslagstrener for Taekwondo b?de p? Island og i Norge. Han er engasjert som coach p? Olympiatoppen hvor han arbeider med ? kvalitetssikre toppidrettsarbeidet innenfor flere idretter. Han har deltatt i alle sommer-OL siden 2000 som trener/coach og vet hva som m? til for ? kunne prestere. Michael J?rgensen er engasjert som brotrener og skal ha et tett samarbeide med landslagstreneren. Landslagstrener Dr. David Cook har v?rt landslagstrener for Norge siden 2012. Assisterende landslagstrener Mikael Oguz har tidligere v?rt juniorlandslagstrener i taekwondo og ble i 2012 k?ret til ?rets trenerforbilde, i konkurranse med trenere fra alle idretter i hele Norge. Mikael er utdannet spesialist innen trening fra USA og er i tillegg til taekwondo utdannet innen fitnesstrening. Talentansvarlig Raik Tietze har hovedfag i idrettsvitenskap og er spesialist innen toppidrett for kampsport. Han var landslagstrener for jujutsu-laget som vant b?de VM og EM gull og har selv v?rt verdensmester i jujutsu. Han er ogs? toppidretts-koordinator ved Wang Toppidrett. Han har v?rt i faggruppen til NIF som har utarbeidet den nye trenerl?ypa for hele norsk idrett og har utgitt en fagbok innen treningsl?re. Han har ogs? utarbeidet trener III for kampsport. Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende st?rste s?rforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert p? Ullev?l stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy