Kunst

Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen mellom ELIXIA og SATS

16-02-2014 10:00 SATS ELIXIA Konkurransetilsynet i Norge har godkjent sammensl?ingen av ELIXIA, SATS og Fresh Fitness.

(Oslo, 14. februar 2014) Konkurransetilsynet i Norge har godkjent sammensl?ingen av ELIXIA, SATS og Fresh Fitness. En forutsetning for Konkurransetilsynets godkjennelse er at 11 av kjedenes 82 sentre i Norge selges til uavhengige tredjeparter. Disse 11 sentrene ligger i omr?der hvor SATS og ELIXIA, etter tilsynets oppfatning, sammen er s? sterkt representert at konkurransen i disse markedene vil svekkes av fusjonen. N? gjenst?r kun beslutningen fra finske konkurransemyndigheter. – Vi er sv?rt forn?yd med godkjennelsen fra Konkurransetilsynet i Norge. Det er en bekreftelse p? at sammensl?ingen vil v?re bra for forbrukerne. Vi f?r n? en st?rrelse i Norden som gj?r at vi kan investere i nye og spennende konsepter som vil f? enda flere opp av sofaen, sier Olav Thorstad, adm. dir. i Health & Fitness Nordic AB og p?troppende leder av det sammensl?tte selskapet. Sentrene som Konkurransetilsynet krever solgt er ELIXIA Bekkestua, ELIXIA Lillestr?m, ELIXIA Hoff, ELIXIA ?rvoll, SATS Vulkan, SATS Ila, SATS Grorud, SATS Manglerud, SATS Stavanger, SATS Sandnes og SATS Sandsli. Ledelse og ansatte ved de 11 klubbene ble informert tidligere i uken. – Vi har m?ttet strekke oss langt for ? tilfredsstille Konkurransetilsynets krav, og sentrene som n? m? selges har totalt omkring 20.000 medlemmer. V?re eiere vil gjennomf?re en sv?rt grundig salgsprosess som sikrer at samtlige sentre vil f? solide, profesjonelle og langsiktige eiere. Jeg vil takke alle v?re ansatte for t?lmodigheten og innsatsviljen de har vist i m?nedene som har g?tt siden sammensl?ingen ble annonsert, sier Olav Thorstad. Eierne av Health & Fitness Nordic (SATS og Fresh Fitness) og ELIXIA annonserte 14. juni 2013 at de planlegger ? fusjonere virksomhetene. Investeringsselskapet Altor som i dag eier Elixia vil eie 51 %, mens det danske firmaet TryghedsGruppen, som i dag eier SATS og Fresh Fitness vil eie 49 %. Etter at sammensl?ingen ble annonsert i juni ble det etablert et integrasjonsprosjekt, som skal vurdere hvordan sammensl?ingen kan gjennomf?res best mulig. Dette arbeidet vil n? bli intensivert. EU-kommisjonen godkjente sammensl?ingen i det svenske markedet i fjor h?st, og finske konkurransemyndigheter er i ferd med ? avslutte behandlingen av s?knaden om sammensl?ing. For mer informasjon, kontakt: Olav Thorstad, adm. dir. i Health & Fitness Nordic AB, telefon +47 93 25 68 86, [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy