Motor

Matvett, Siemens Husholdningsapparater og Elkj?p: Til kamp mot matsvinn

Norske husholdninger kaster en femtedel av all maten de kj?per, tilsvarende 230.000 tonn hvert ?r. Siemens Husholdningsapparater, Matvett og Elkj?p g?r n? sammen i et

Norske husholdninger kaster en femtedel av all maten de kj?per, tilsvarende 230.000 tonn hvert ?r. Siemens Husholdningsapparater, Matvett og Elkj?p g?r n? sammen i et bransjeoverskridende samarbeid for ? ?ke folks bevissthet og kunnskap om matsvinn. Torsdag 18. september tar Matvett initiativ til nasjonal Restetorsdag, med egne aktiviteter i byer landet over. Hver nordmann kaster i snitt om lag 46 kg mat per ?r. En stor andel av denne maten er fortsatt i originalemballasjen n?r den g?r i s?pla. Matsvinnet representerer ikke bare bortkastede penger for den enkelte familie, men ogs? et stort milj?problem. N? samler akt?rer innenfor mat- og hvitevarebransjen seg for ? skape oppmerksomhet rundt dette ?kende problemet. ?Vi i SiemensHusholdningsapparater ?nsker sammen med Matvett og Elkj?p ? hjelpe norske forbrukere med ? bli bedre p? ? ta vare p? maten de kj?per. Gjennom informasjon og forbrukerrettede aktiviteter skal vi gi nordmenn ?kt kunnskap og tips til rutiner og enkle grep man kan ta i husholdningen for ? redusere mengden matsvinn. Nasjonal Restetorsdag, som g?r av stabelen 18. september er et initiativ hvor Matvett tar tak i all maten som vi kaster, og viser hvordan denne kan forvandles til gode m?ltider med familien,? sier Katrin Ohlander, Kommunikasjonssjef for Siemens Husholdningsapparater i Norden. Nordmenn blant verstingene i Norden Som partner i FAO Initiative Save Food har Siemens Husholdningsapparater kartlagt atferd og holdninger til matsvinn i Norden. If?lge en unders?kelse gjennomf?rt h?sten 2013 er nordmenn p? verstinglisten blant de nordiske landene, etter Sverige, n?r det kommer til kasting av mat. Nesten en fjerdedel av nordmenn (22 prosent) svarte at de kaster mat s? ofte som 4-6 ganger per uke eller mer, mot svenskene p? 23 prosent, danskene p? 17 prosent og finnene p? kun 6,5 prosent. Andre interessante funn fra unders?kelsen viser at folk i Hedmark og Oppland kaster mest mat, mens tr?nderne er flinkest i klassen. Yngre er mest opptatt av datomerkingen p? produktene, og 2 av 10 bommer p? kj?leskaptemperaturen ? som er en viktig faktor for ? bevare maten. Vi forbrukere kan selv utgj?re en stor forskjell i arbeidet med ? redusere matsvinn. Et av de enkleste tiltakene for ? p?virke i riktig retning, er ? oppbevare matvarene p? korrekt m?te, i riktig temperatur. Siemens Husholdningsapparater bringer n? nye kombiskap, med innovativ kj?leskapsteknologi som femdobler holdbarheten p? maten, til det norske markedet. ?I Siemens jobber vi aktivt med ? utvikle nye, smarte produkter som skal hjelpe oss med ? ta vare p? maten. De nye kombiskapene er eksempel p? dette, hvor vi ved hjelp av ny vakuumteknologi som t?mmer skuffene for oksygen kan forlenge matens levetid betydelig. Ulike oppbevaringssoner som er spesialutviklet for ? oppbevare ulike typer matvarer, s?rger samtidig for riktig oppbevaring. Maten holder seg fersk hele fem ganger lenger enn i et tradisjonelt kj?leskap og sparer forbrukerne for b?de tid og penger. Dessuten er denne teknologien et viktig bidrag til en moderne og milj?vennlig hverdag hvor vi sammen kan v?re med ? redusere matsvinn?, sier Katrin Ohlander. Hos Elkj?p har de startet et st?rre prosjekt blant alle ansatte, hvor de blant annet deler gode r?d og tips til hvordan man kan ta bedre vare p? maten og dermed s?rger for at mindre g?r i s?ppelkassen. ?Vi i Elkj?p ?nsker ? gj?re v?rt for ? bidra til at vi kaster mindre mat her i Norge. Derfor gir vi v?re kunder enkel og grei informasjon om hvordan de kan gj?re smarte grep for ? ?ke holdbarheten p? maten. Samtidig gj?r vi v?rt beste for ? kunne tilby rimelige produkter som gj?r dette mulig?, sier ?ystein Schmidt, Kommunikasjonssjef i Elkj?p. Nasjonal restetorsdag i ni norske byer Som et ledd i ? snu trenden fra versting til best i klassen, inviterer Matvett sammen med Forbrukerr?det til nasjonal restedugnad 18. september. I ni norske byer, fra Kristiansand til Troms? inviteres innbyggerne til Matkastebord-utstilling og restevafler. Forbrukerne f?r her et ?rlig innblikk i hvor mye og hvilke typer mat vi kaster. ?Vi ?nsker ? engasjere hele Norge i en matsvinnsdugnad, og ved ? innf?re Restetorsdag som begrep i husholdningen h?per vi forbrukere selv ser at de ved enkle grep kan ta kontroll over matsvinnet. Lag noe godt av restene i kj?leskapet hver torsdag, og kj?p heller inn ny og frisk mat til helgen med god samvittighet?, oppfordrer Anne-Marie Schr?der i Matvett. Disse byene er med og tar grep om nasjonal Restetorsdag: – Gj?vik:Storgt. 8 – Troms?: Jekta storsenter – Bod?: City Nord – Kristiansand: G?gata – Trondheim: Dronningensgt.10 – Stathelle:Brotorvet senter – Sarpsborg: Amfi Borg Storsenter – Bergen: Bystasjonen – Oslo/B?rum: Hundsund ungdomsskole, Snar?ya P? Hundsund ungdomsskole i B?rum, vil b?de Matvett, Forbrukerr?det, Siemens Husholdningsapparater og Elkj?p v?re p? plass for ? utdanne forbrukere i smart h?ndtering av mat og restemat. For mer informasjon rundt Siemens engasjement mot matsvinn, vennligst kontakt: Katrin Ohlander Kommunikasjonssjef for Siemens Husholdningsapparater i Norden E-post: [email protected] Telefon: 91534527 For mer informasjon rundt Elkj?ps engasjement mot matsvinn, vennligst kontakt: ?ystein A. Schmidt Kommunikasjonssjef Elkj?p Nordic AS E-post: [email protected] Telefon: 95147645 For mer informasjon om nasjonal Restetorsdag, kontakt: Matvett: Anne Marie Schr?der E-post: [email protected] Telefon: 95 22 09 95 Om Matvett: Matvett er et ideelt selskap som arbeider med kartlegging og begrensning av matsvinn i Norge. Matindustrien og dagligvarehandelen tok selv initiativet i 2009, og Matvett er i dag et samarbeid mellom n?ringsliv, forskningsmilj?er, myndigheter og organisasjoner. Vi m?ler og analyserer matsvinnet i matindustrien, i dagligvarehandelen og hos forbrukerne, vi kommuniserer resultater, ideer og erfaringer og driver en egen forbrukerkampanje med matvett.no, og sist, men ikke minst, s? jobber vi med ? utvikle godt verkt?y for bransjen slik at de kan finne de egentlige ?rsakene til at svinn oppst?r og gode virkemidler til ? l?se utfordringene i egen bedrift og i nettverk med andre. Dette kan v?re utvikling av bedre emballasje, mer egnede pakningsst?rrelser, riktigere holdbarhet p? produkter, bedre rutiner for logistikk og transport for ? gj?re det enklere for deg som forbruker ? kaste mindre mat i tillegg til ? v?re godt for ?konomien i bedriften, omd?mmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. Om Elkj?p: Elkj?p er et av Nordens st?rste handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 26,2 milliarder i regnskaps?ret 2012/13. Driftsresultatet var NOK 1.100 millioner. Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, F?r?yene, Tsjekkia og Slovakia, med hovedforankring rundt stormarkedskonseptet. Alle de 285 varehusene i Norden f?r i hovedsak sin vareforsyning fra egen distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping p? 100.000 kvadratmeter. Ca. 9.200 ansatte er sysselsatt i Elkj?p-konsernet, som er eid av britiske Dixons Retail – en av Europas st?rste forhandlere innen forbrukerelektronikk. Siemens Husholdningsapparater er en del av BSH Home Appliances Group, Europas ledende hvitevareselskap. Siemens, som blant annet har utviklet pacemakeren, vindturbiner og designet Mars-roboter for NASA, tilbyr ogs? fremtidens hvitevarer. Siemens produkter kjennetegnes av velutviklede og intelligente funksjoner kombinert med et estetisk og tidl?st design. I sitt produktsortiment innehar Siemens alt man trenger til det moderne hjemmet, inkludert stekeovner, platetopper, ventilatorer, espressomaskiner, kj?leskap og frysere. BSH Home Appliances AB i Norden omsatte for 3,9 milliarder NOK i 2013. For ytterligere informasjon, bes?k http://www.siemens-home.no. Vedlagte filer Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy