Motor

Norsk Folkehjelp bekymret over signaler fra S?r-Sudan

If?lge flere s?rsudanske og internasjonale nyhetskilder er det sendt ut regjeringsordre fra den s?rsudanske arbeidsministeren om at alle utenlandske arbeidere skal erstattes av s?rsudanere innen

If?lge flere s?rsudanske og internasjonale nyhetskilder er det sendt ut regjeringsordre fra den s?rsudanske arbeidsministeren om at alle utenlandske arbeidere skal erstattes av s?rsudanere innen 15. oktober. ?Meldingen er i h?yeste grad bekymringsverdig, og dersom dette stemmer kan det f? sv?rt alvorlige konsekvenser for det s?rsudanske folk, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres. Beskjeden kom fra s?rsudanske myndigheter i en melding som ble sirkulert i S?r-Sudan i helga. Det er fortsatt uklart om p?legget gjelder spesifikke stillinger som er listet opp i meldingen, eller utenlandske arbeidere generelt. ?Vi g?r ut fra at utspillet kommer p? bakgrunn av stor arbeidslediget blant s?rsudanerne og behov for ? nasjonalisere arbeidsstyrken, sier T?rres. ?Vi er enige i at en ?kt nasjonalisering b?r skje p? sikt, men dersom de g?r videre med denne planen vil det ha katastrofale konsekvenser for store deler av sivilbefolkningen. S?r-Sudan har i dag fire millioner mennesker som er avhengige av n?dhjelp, og landet karakteriseres av FN som den verste matvarekrisen i verden. En slik drastisk nasjonalisering av arbeidsmarkedet vil lamme n?dhjelpsutleveringen i denne kritiske perioden, sier T?rres. I tillegg har konflikten i S?r-Sudan utviklet etniske overtoner, og FN og mange andre internasjonale organisasjoner har derfor ?nsket ? ansette flere utlendinger for unng? anklager om skjev etnisk sammensetning, forfordeling av matutdeling og lignende. Norsk Folkehjelp har n?rmere 30 utenlandske ansatte, s?kalte expats, i S?r-Sudan. De fleste av dem kommer fra nabolandene, kun 2 er nordmenn. Organisasjonen er en av de st?rste arbeidsgiverne i landet, med rundt 800 lokalt ansatte. ?Vi er en av organisasjonene i landet som har kommet lengst n?r det gjelder nasjonalisering av arbeidsstyrken. Det skyldes b?de at vi har jobbet i landet over lang tid, og at kapasitetsbygging og oppl?ring av lokalt ansatte er en del av v?rt program, sier T?rres. Samtidig som vi bygger kapasitet blant s?rsudanerne, vil det fortsatt v?re behov for utlendinger i enkelte n?kkelposisjoner hvor det er vanskelig ? finne lokal kapasitet i en tid fremover. ?Vi g?r gjerne i dialog med s?rsudanske myndigheter om ?kt nasjonalisering av arbeidsmarkedet, men dette m? skje som en del av en langsiktig og fornuftig plan over tid, sier T?rres. For mer informasjon, kontakt utlandssjef i Norsk Folkehjelp Kathrine Raadim, tel 911 31 844 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis. Facebook.com/folkehjelp Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy