Motor

Norske Folkeh?gskoler velger Internasjonalt Studiebevis som studentkort

11-06-2014 05:01 CEST KILROY Norway AS Fra h?sten av vil opp mot 7000 norske folkeh?gskolestudenter kunne benytte seg av b?de lokale og internasjonale fordeler med ISIC-kortet i h?nden, n?r Folkeh?gskolene (FHS) planlegger ? bruke det internasjonalt anerkjente studentbeviset ISIC (International Student Identity Card) som sitt nye studentkort i samarbeid med ISIC

11-06-2014 05:01 CEST KILROY Norway AS Fra h?sten av vil opp mot 7000 norske folkeh?gskolestudenter kunne benytte seg av b?de lokale og internasjonale fordeler med ISIC-kortet i h?nden, n?r Folkeh?gskolene (FHS) planlegger ? bruke det internasjonalt anerkjente studentbeviset ISIC (International Student Identity Card) som sitt nye studentkort i samarbeid med ISIC Norge.

Fra h?sten av vil opp mot 7000 norske folkeh?gskolestudenter kunne benytte seg av b?de lokale og internasjonale fordeler med ISIC-kortet i h?nden, n?r Folkeh?gskolene (FHS) planlegger ? bruke det internasjonalt anerkjente studentbeviset ISIC (International Student Identity Card) som sitt nye studentkort i samarbeid med ISIC Norge. I takt med at dagens ungdom i den grad har blitt verdensborgere og reiser mer og mer, vil ISIC-kortet v?re et naturlig valg for norske utdanningsinstitusjoner med tanke p? den store reisevirksomhet/aktivitet som er i fremmarsj hos ungdommen. Dette st?tter i sin helhet oppunder ISICs visjon ? ? ?ke kulturforst?else gjennom reise, samt utveksling av muligheter og erfaringer blant studenter ISIC Norge i utvikling; NSB aksepterer ISIC som gyldig studentbevis En nylig inng?tt avtale mellom NSB og ISIC betyr blant annet at det blir enklere for studenter ? reise med tog i Norge n?r NSB fremover vil akseptere ISIC-kortet som gyldig studentbevis p? alle sine togreiser. Studentene slipper derfor ? forholde seg til forskjellige regler for fremvisning av studentbevis. NSB ?nsker i st?rre grad enn i dag standardiserte studiebevis for bruk om bord i NSBs tog, og ISIC-kortet som standard for Norske Folkeh?gskoler er en god start p? dette arbeidet. ISICs avtale med NSB nevner spesifikt FHS som en sv?rt betydningsfull institusjon for hvem et internasjonalt studentkort er relevant. ISIC Norge Avtalen med NSB og FHS har stor verdi for ISIC Norge, med tanke p? videre utvikling og etablering av nye avtaler og fordeler for studentene. ISIC eksisterer for mer enn fem millioner studenter over hele verden og ISIC-kortet tilbyr over 40.000 forskjellige rabatter, fordeler og tjenester b?de lokalt og p? verdensbasis. De er alle h?ndplukket for ? gi de beste mulighetene i studenthverdagen. ?V?rt m?l er ? puste nytt liv i ISIC-kjennskapen og verdien i Norge, gjerne som et livsstilskort for alle norske studenter? sier Johanna Gisladottir, leder for ISIC i Norge. Nye avtaler og fordeler oppdateres l?pende p? den nylig norsklanserte siden; www.isic.no samt p? den internasjonale siden www.isic.org og annonseres i tillegg p? ISIC Norges Facebook-side. KILROY International A/S er ansvarlig distribut?r av ISIC i alle nordiske land, samt Nederland, og har siden 1991 v?rt utsteder av kortet. Om ISIC ISIC er det eneste internasjonalt anerkjente studentbeviset og brukes hvert ?r av mer enn fem millioner mennesker p? verdensbasis. Det finnes over 40 000 forskjellige rabatter i n?rmere 130 land. Organisasjonen ISIC International er non-profit og startet av nordiske studentorganisasjoner i 1953. Siden 1968 har ISIC v?rt offisielt anerkjent av UNESCO i tillegg til at ISIC Norge nylig har mottatt et ?Letter of Support? fra den norske UNESCO kommisjon som st?tter ISIC-kortet samt oppfordrer til internasjonal mobilitet Dessuten st?ttes ISIC-kortet av European Council on Culture og Andean Community of Nations og anerkjennes av universiteter, akademiske institusjoner, studentorganisasjoner, nasjonale regjeringer og departementer for utdanning rundt om i verden Om Folkeh?gskolene Det er 78 folkeh?gskoler i Norge. De har til sammen ca. 7 000 elever hvert ?r. De fleste elevene er i alderen 19 ? 20 ?r. Folkeh?gskolene er internatskoler og mange elever har lange reiser mellom skolen og hjemstedet. De fleste skolene har ogs? en eller flere studieturer til utlandet i l?pet av skole?ret. Disse turene g?r ofte langt, og til ulike land, s? en internasjonalt anerkjent studentlegitimasjon vil v?re til god hjelp. Om NSB NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern der persontransport med tog og buss samt godstrafikk p? jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgj?r hovedvirksomheten. I Norge hadde persontog persontogvirksomheten en omsetning p? 4.871 millioner kroner i 2010. Det foretas ?rlig 52 millioner reiser med NSBs tog i Norge. I 2005 overtok NSB AS 34 prosent av aksjene i T?gkompaniet i Sverige, og fra november 2006 kontrollerte NSB 100 prosent av aksjene i selskapet. KILROY spesialiserer seg i skreddersydde produkter for ungdom, studenter samt andre eventyrlystne. V?re kunder dr?mmer om ? gj?re noe annerledes, studere i et fremmed land, utforske verden og dele sine erfaringer med andre. V?rt m?l er ? oppfylle deres dr?mmer. Vedlagte filer Word-dokument

A to już wiesz?  Lettere ? finne sunn mat p? bensinstasjonen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy