Kunst

Ny MS-pille godkjent til norske pasienter

03-03-2014 10:06 Biogen Idec Norway AS Statens legemiddelverk (SLV) har n? godkjent TECFIDERA? (dimetylfumarat), en ny bremsemedisin i kapselform, mot attakkvis multippel sklerose (MS). Bioteknologiselskapet Biogen Idec bekrefter at medikamentet vil v?re tilgjengelig p? norske apotek allerede fra

03-03-2014 10:06 Biogen Idec Norway AS Statens legemiddelverk (SLV) har n? godkjent TECFIDERA? (dimetylfumarat), en ny bremsemedisin i kapselform, mot attakkvis multippel sklerose (MS). Bioteknologiselskapet Biogen Idec bekrefter at medikamentet vil v?re tilgjengelig p? norske apotek allerede fra 1.mars.

Statens legemiddelverk (SLV) har n? godkjent TECFIDERA? (dimetylfumarat), en ny bremsemedisin i kapselform, mot attakkvis multippel sklerose (MS). Bioteknologiselskapet Biogen Idec bekrefter at medikamentet vil v?re tilgjengelig p? norske apotek allerede fra 1.mars. TECFIDERA? er et s?kalt f?rstelinjepreparat som allerede brukes av mange MS-pasienter internasjonalt. TECFIDERA virker bremsende p? MS sykdommen p? flere m?ter. Den virker tilsynelatende ved ? beskytte mot MS-betennelsen i seg selv og mot skadene av stresset fra betennelsesreaksjonen?. Medisinen er godkjent i Norge til voksne pasienter med attakvis MS (RRMS), som er den vanligste formen for MS . Ved RRMS g?r symptomene helt eller nesten helt tilbake mellom attakkene. Tiden mellom attakkene kan variere fra en m?ned til mange ?r, og man kan ikke forutsi hvor ofte attakkene kommer. ?Vi vet at mange norske MS-pasienter har ?nsket seg et effektivt legemiddel i pilleform ogs? for 1. linjes bruk, og vi er glade for n? ? kunne tilby dem et nytt alternativ?, kommenterer adm.dir. Kristin Nyberg, Biogen Idec Norge. En unders?kelse fra MS-forbundet har vist at 87 prosent av norske MS-pasienter foretrekker tablettbehandling fremfor spr?ytebehandling, som i dag er den vanligste behandlingen?. Vesentlig f?rre attakker Godkjennelsen av TECFIDERA? er basert p? to internasjonale studier?-?, som totalt inkluderte flere enn 2.600 pasienter. Resultatene viste at behandling med legemiddelet reduserte antallet ?rlige attakker med henholdsvis 53 prosent og 44 prosent sammenlignet med placebo i de to studiene2-3. Dagens f?rstelinjebehandlinger bremser antall attakker med rundt 30 prosent sammenlignet med placebo5. Begge studiene dokumenterte ogs?, ved hjelp av MR-unders?kelser, at det ble vesentlig f?rre betennelsesforandringer (plakk) i hjernen hos pasientene som fikk behandling med TECFIDERA?. Studiene viste i tillegg reduksjon av handikaputvikling p? henholdsvis 38 prosent og 21 prosent mot placebo m?lt med den s?kalte EDSS skalaen som angir funksjonsnedsettelse. Nobelprisvinnere Biogen ble grunnlagt 1978, og ble i 2003 sammensl?tt med selskapet Idec. I dag er Biogen Idec et av verdens st?rste bioteknologiselskap. Selskapet forsker, utvikler, produserer og markedsf?rer biologiske legemidler for behandling av alvorlige sykdommer med fokus p? nevrologiske lidelser. Biogen Idecs forskere er blant de fremste i verden, og to av selskapets grunnleggere har blitt tildelt Nobelprisen i medisin; Walter Gilbert i 1980 for sitt banebrytende arbeid om nukleinsyrenes biokjemi og Phillip Sharp i 1993 for sin oppdagelse av splittede gener. Biogen Idec har rundt 75 ansatte i Norden og ca 6000 ansatte p? verdensbasis, hvorav ca 1000 forskere. Hovedkontoret ligger i Boston, USA. Hvert ?r benyttes nesten en fjerdedel av konsernets omsetning til forskning. ? Tecfidera? preparatomtale (SPC) 2014. ? Fox et al,. N Engl J Med. 2012; Sep 20;367(12):1087-97. ? Gold et al., N Engl J Med. 2012; Sep 20;367(12):1098-107. ? MS-rapporten 2013, side 3, MS-forbundet 5 Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose, 11/2011 For ytterligere informasjon vedr?rende Tecfidera og Biogen Idec vennligst kontakt Administrerende direkt?r Kristin Nyberg, Biogen Idec Norge, mail: [email protected], mobil 95999254, arbeid 23005255 For sp?rsm?l knyttet til MS behandling i Norge vennligst kontakt: Prof. Lars B?, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, telefon 55 97 55 03, epost: [email protected] Overlege Astrid Edland, Vestre Viken HF, Klinikk Drammen sykehus, telefon 32 80 30 00, epost: [email protected] Bakgrunn F?rstelinjepreparat – et legemiddel som vil bli vurdert for en nydiagnostisert MS-pasient Biologiske legemidler – en samlebetegnelse p? en kategori moderne legemidler som er fremstilt i levende organismer, og som har en langt mer kompleks molekylstruktur enn vanlige kjemiske, syntetiske legemidler. Fase 3 studier – store studier som sammenligner sikkerhet og effekt av det nye legemiddelet mot eksisterende standardbehandling. Hver studie inkluderer vanligvis 500-5000 pasienter. Multippel sklerose (MS) ? MS er en kronisk betennelsessykdom i det sentrale nervesystemet som kan for?rsake forskjellige grader av uf?rhet. Noen f?r symptomer bare én gang, s? g?r symptomene tilbake. Andre blir sterkt handikappede. ? MS rammer hvert ?r mellom 250 og 350 personer i Norge. I dag lever mellom 7000 og 8000 mennesker i Norge med MS. Norge er et av de land i verden som har flest MS-rammede sett i forhold til folketallet. ? Symptomer kan v?re nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse. ? MS er over dobbelt s? vanlig hos kvinner som hos menn. ? MS er den sykdommen som hyppigst f?rer til uf?rhet hos unge voksne i den vestlige verden. ? MS-g?ten er ikke l?st. Man vet enn? ikke hva som for?rsaker sykdommen. Antakelig spiller b?de genetisk disposisjon og milj? inn. ? MS kan i dag ikke helbredes, men bremses og lindres. ? MS er normalt ikke en sykdom man d?r av, men en sykdom man d?r med. ? Nesten 40 prosent av alle med MS i Norge er uf?retrygdet og rundt 10 prosent er sykemeldt. (Kilde: MS-forbundet) Biogen Idec er et globalt bioteknologiselskap hvor vi gjennom moderne biomedisinsk forskning oppdager, utvikler, produserer samt markedsf?rer biologiske legemidler for behandling av alvorlige sykdommer med fokus p? nevrologiske lidelser. For v?re pasienter, er vi en kilde til viktig behandling for multippel sklerose (MS), med v?re produkter AVONEX? (inteferon beta – 1a), FAMPYRA? (fampridin), TECFIDERA? (dimetylfumarat) og TYSABRI? (natalizumab).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy