Motor

Oransje luer mot v?deskudd

20-06-2014 08:39 CEST Statskog SF Statskog deler ut 1000 oransje capser for ? gj?re storviltjegerne p? Statskogs grunn mer synlige.

Fagsjef jakt og fiske Jo Inge Breisj?berget i Statskog med capsen Statskog deler ut til storviltjegere og unge sm?viltjegere. (Foto: Mona Breisj?berget) Statskog spriter opp h?stkolleksjonen til jegerne ved ? dele ut over tusen fargesterke capser. Hodeplagget skal redusere faren for v?deskudd. ? D?dsfall som f?lge av v?deskudd under jakt skjer heldigvis sjelden her i landet, omtrent annet hvert ?r. Men det er for mange jegere som skades av v?deskudd, sier fagsjef Jo Inge Breisj?berget i Statskog. Skuddskader kan bli ekstra dramatiske n?r ulykkene skjer langt ute i jaktterrenget, med d?rlig telefondekning og langt til n?rmeste bilvei. N? vil Statskog gj?re jegerne mer synlige. ? I f?rste omgang deler vi ut de oransje capsene v?re til elg-, villrein- og hjortejegere. Unge sm?viltjegere f?r ogs?, samt de som er med p? oppl?ringsjakt, sier Breisj?berget. Inspirasjonen har Statskog hentet fra USA, der det er vanlig med fargesterke skyggeluer og vester p? jakt. ? Vi har lagt arbeid i ? f? en god passform p? capsene slik at de blir attraktive ? bruke ogs?. Det er ikke snakk om halvd?rlige reklamecapser som faller av, sier Breisj?berget. Lurt av hjernen Forskning viser at oransje og gult er ekstra godt egnet som signalfarger. Mange syklister bruker knallgule tr?yer for ? bli sett av bilistene. De fleste jegere som har skutt kompisen sin forteller at de var helt overbevist om at det var et dyr de s? da de trakk av. ? Jegeren er giret og full av adrenalin. Da kan hjernen gj?re en feilkobling. V?deskuddulykker skjer ikke fordi jegeren ser d?rlig og tar en sjanse, men fordi jegeren tror det er et vilt han skyter, sier Breisj?berget. Derfor blir ikke bare folk, men ogs? traktorer og hester skutt under elgjakta. D?rlig fargesyn Oransje capser kan sees godt av mennesker, men hva med elgen? ?yet har to typer synsceller som vi bruker til ? se med, staver og tapper. Stavene er de mest lysf?lsomme og brukes til ? registrere lys og m?rke. Tappene registrerer farger. ? Mennesket har tre tapper i fargesynet sitt, de fleste pattedyr bare to. Elg og andre hjortedyr mangler den som fanger opp r?dfarger, sier professor Atle Mysterud ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Det nedsatte fargesynet kan sammenlignes med synet til fargeblinde mennesker som er s?kalt r?d-gr?nn-fargeblinde. S? oransje skyggeluer vil ikke skremme bort elgen. ? Nattaktive rovdyr, for eksempel rev, ser farger enda d?rligere enn elg og hjort. Mens fugler ser farger bedre, sier Atle Mysterud. Kontaktperson: Jo Inge Breisj?berget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, tlf. 07800 / 907 52 114 Statskog er landets st?rste grunneier, og har som oppgave ? ivareta og utvikle alle verdier p? fellesskapets grunn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy