Kunst

Over halvparten av Europas unge har fyllekj?rt eller sett venner drikke og kj?re; Fords ?Promillesimuleringsdrakt? viser risikoen.

18-03-2014 15:21 Ford Motor Norge AS Over halvparten av unge sj?f?rer i Europa rapporterer at de enten har kj?rt i alkoholp?virket tilstand eller sett venner drikke og kj?re. Det viser en unders?kelse som er bestilt av Ford. Unders?kelsen, som omfatter 5.000 sj?f?rer i alderen 18 til 24, viser ogs? at 32% forteller at de har akseptert ? bli kj?rt av en sj?f?r som var under p?virkning av alkohol.

Video som kan benyttes sammen med artikkelen: http://youtu.be/6D4pj0ncDFE Over halvparten av unge sj?f?rer i Europa rapporterer at de enten har kj?rt i alkoholp?virket tilstand eller sett venner drikke og kj?re. Det viser en unders?kelse som er bestilt av Ford. Unders?kelsen, som omfatter 5.000 sj?f?rer i alderen 18 til 24, viser ogs? at 32% forteller at de har akseptert ? bli kj?rt av en sj?f?r som var under p?virkning av alkohol, og 66% kjente ikke den lovlige alkoholgrensen for bilkj?ring i landet de bodde i.* Ford bestilte unders?kelsen for ? f? en bedre forst?else av vaner og holdninger unge sj?f?rer har n?r det gjelder bilkj?ring etter inntak av alkohol. Unders?kelser blant sj?f?rer i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia viste at unge menn fra Spania (74%) var de som i de fleste tilfellene hadde kj?rt under p?virkning av alkohol eller sett venner drikke og kj?re, foran unge menn fra Tyskland (65%) og Frankrike (64%). Totalt 26% av dem som innr?mmet at de hadde fyllkj?rt trodde at de fortsatt kunne kj?re trygt. – Drikking og bilkj?ring er en livsfarlig kombinasjon, og resultatet av denne unders?kelsen fremhever betydningen av ? gj?re spesielt unge sj?f?rer klar over dette, sier Barb Samardzich, operativ leder for Ford i Europa. Ford introduserte i fjor i Europa ?Kj?referdigheter for livet?, selskapets prisbel?nte oppl?ringsprogram for unge sj?f?rer, og har n? utviklet en “Promillesimuleringsdrakt” som p?virker syn, koordinering og balanse. Antrekket best?r av briller som skaper tunnelsyn, ?remuffer, vekter for h?ndledd og ankler og polstring av albuer, kn?r og nakke. Med denne drakta p? vil selv det ? g? langs en rett linje by p? problemer, og viser hvor mye vanskeligere en utfordrende aktivitet som bilkj?ring er n?r man er p?virket av alkohol. I henhold til Europakommisjonen er 25% av alle d?dsulykker p? europeiske veier alkoholrelaterte, og alkohol er den ledende ?rsaken n?r det gjelder ulykker p? veiene der unge sj?f?rer omkommer.** – Fords “Promillesimuleringsdrakt” er en smart m?te ? la mennesker som er edrue oppleve i hvilken betydelig grad deres evner som sj?f?rer kan reduseres n?r de er under p?virkning av alkohol, sier Samardzich. ? Med “Promillesimuleringsdrakten” kan vi p? en trygg m?te vise folk hvor mye vanskeligere selv enkle oppgaver blir n?r de har drukket, samtidig som vi l?rer dem om farene ved ? drikke og kj?re. Ford utviklet “Promillesimuleringsdrakten? sammen med forskere fra Meyer-Hentschel-instituttet i Tyskland, et selskap som er spesialister p? forskning p? virkningen av mobilitetshindringer. Ford har ogs? utviklet en “Aldringsdrakt” og en ?Graviditetsdrakt? for bedre ? forst? behovene til eldre og gravide sj?f?rer. – Mennesker som tar p? seg “Promillesimuleringsdrakten” for f?rste gang finner raskt ut at de sliter med ? utf?re hverdagslige oppgaver ? som ?¨plukke opp en kopp eller sl? et telefonnummer,? sier Gundolf Meyer-Hentschel, instituttets grunnlegger og leder. – Det er en kraftig m?te ? forsterke det alvorlige budskapet om hva som kan skje dersom det kj?res under p?virkning av alkohol. Ford Motor Norge har til hensikt ? gj?re denne dressen tilgjengelig i Norge i l?pet av v?ren slik at norsk ungdom p? en trygg m?te kan oppleve hva det vil si ? kj?re bil under p?virkning av alkohol, sier Steve Kimber, administrerende direkt?r for den norske Ford-import?ren. # # # * Unders?kelse av 5.000 sj?f?rer i alderen 18 til 24 ?r av TNS Global p? vegne av Ford Motor Company i perioden 112. til 20. november 2013 i Spania, Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia. ** Den europeiske kommisjonen (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/alcohol/) Om Ford Motor Company Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan, USA, som produserer eller distribuerer biler p? over seks kontinenter. Med ca. 166.000 ansatte og 70 fabrikker p? verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon vedr?rende Fords produkter, vennligst bes?k www.ford.no Ford Europa er ansvarlig for ? produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede kj?ret?yer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den f?rste Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 ? samme ?r som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy