Kunst

P?sken er h?ysesong for b?tpuss: 100 000 b?ter skal p? vannet

14-04-2014 07:04 Gr?nt Punkt Norge AS P?sken er h?ysesong for b?tpuss n?r over 100 000 b?ter skal klargj?res for sommeren. B?de b?teiere og b?thavnene har ansvar for at avfallet kastes og sorteres riktig. Gr?nt Punkt oppfordrer b?tfolket til ? bruke milj?stasjonene.

TENK P? MILJ?ET: If?lge B?tlivsunders?kelsen 2012 er nesten 1,8 millioner nordmenn p? sj?en i l?pet av sommeren. I l?pet av p?sken skal minst 100 000 b?ter settes p? vannet. Gr?nt Punkt og Kongelig Norsk b?tforening oppfordrer b?teiere tenke p? milj?et n?r du pusser b?t. Foto: Kongelig Norsk B?tforening If?lge B?tlivsunders?kelsen 2012 er nesten 1,8 millioner nordmenn p? sj?en i l?pet av sommeren. Vi har 752 000 fritidsb?ter her i landet, mange av dem sj?settes allerede i l?pet av p?sken. Da er det viktig at b?ten er pusset og klar. Minst like viktig er det at b?teiere ogs? tenker p? milj?et n?r de pusser b?t. B?de farlig avfall, kjemikalier og andre materialer fra b?tpussen m? h?ndteres forsvarlig, slik at havnene ikke forurenses. Det er viktig at at all emballasje med restinnhold t?mmes skikkelig f?r den kildesorteres. B?tfolket blir mer milj?bevisste ? Rundt 100 000 b?ter ligger p? opplagsplasser i marinaer og b?thavner og skal settes ut i disse dager. Vi tar v?rt ansvar for milj?et p? st?rste alvor. Vi har 240 b?tforeninger over hele landet og de aller fleste av dem har egne milj?stasjoner der avfallet kan leveres. Vi samarbeider med kommunene, men har ogs? egne avfallstasjoner, sier Reidar Kjelsrud, generalsekret?r i Kongelig Norsk B?tforbund (KNBF). Han mener at milj?bevisstheten blant b?tfolket er ?kende og oppfordrer alle til ? bruke filterduk under b?ten n?r de pusser. P? den m?ten f?r man fanget opp avfallet fra b?tpussen bedre, f?r man leverer avfallet p? riktig sted. ? Slik f?r vi stoppet forurensningen som kommer fra bunnstoff. B?teiere er allerede flinke til ? kaste kjemikalier og farlig avfall p? en forsvarlig m?te. Bruker du filterduk under b?tpussen i tillegg, kommer vi enda lengre i arbeidet for ? ta vare p? milj?et, understreker han. Svein Erik R?dvik som leder innsamling- og gjenvinningsavdelingen i Gr?nt Punkt Norge, er glad for at KNBF jobber aktivt med god h?ndtering b?de av avfallet og emballasjen. ? Det er godt ? se at b?tforeningenen ser ut til ? legge godt til rette for kildesortering. For ? gj?re sorteringen enklere er det innf?rt nye faremerker p? emballasjen. Plastemballasje merket med helsefare, etsende eller milj?fare kan g? i plastinnsamlingen s? lenge den er helt tom og t?rr, mens annen emballasje som for eksempel er merket akutt giftig, gass under trykk, eller eksplosjonsfarlig fremdeles m? leveres p? milj?stasjoner og p? avfallsmottak. Er du usikker p? hvor du skal levere hva, kan du g? inn p? sortere.no og finne svaret der, forklarer R?dvik. Blir til nye produkter Sorterer du riktig kan b?de plastemballasje, papir og kartong, metall og glass bli til nye produkter. ? Alt du leverer til gjenvinning sparer milj?et. I stedet for ? produsere nye produkter kan vi bruke resirkulert materiale. Dette reduserer CO2-utslippet og s?rger for at vi utnytter ressursene best mulig, sier Svein Erik R?dvik. (Av Maren Bleskestad, Pressenytt) Kontaktperson Kongelig Norsk B?tforbund, generalsekret?r Reidar Kjelsrud, mobil 92 02 03 85 Faresignalene hjelper deg ? sortere emballasjen riktig *Emballasje for kjemikalier og farlige stoffer er emballasje som g?r i de vanlige returordningene for emballasje selv om produktene ved kassering klassifiseres som farlig avfall. *I perioden 2010 ? 2015 innf?res gradvis nytt regelverk for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Etter nytt regelverk skal faremerkene helsefare, milj?fare eller etsende g? i returordningene for emballasje: Mer om emballasje og farlig avfall hos Gr?nt Punkt Norge Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy