Kunst

Petter Smebye med mer ansvar i RAC

Petter Smebye med mer ansvar i RAC
20-02-2014 13:30 RAC Group AS Petter Smebye, som siden november 2013 har v?rt daglig leder i RAC Tyres AS, overtar ogs? ansvaret som daglig leder i bilglasskjeden Steinspruten Bilglass AS etter at Hans Petter Lundteppen fratr?dte sin stilling i januar. Smebye leder med dette all virksomhet i RAC Group i Norge som ikke er knyttet til bilutleiekjedene Avis og

20-02-2014 13:30 RAC Group AS Petter Smebye, som siden november 2013 har v?rt daglig leder i RAC Tyres AS, overtar ogs? ansvaret som daglig leder i bilglasskjeden Steinspruten Bilglass AS etter at Hans Petter Lundteppen fratr?dte sin stilling i januar. Smebye leder med dette all virksomhet i RAC Group i Norge som ikke er knyttet til bilutleiekjedene Avis og Budget.

Petter Smebye, som siden november 2013 har v?rt daglig leder i RAC Tyres AS, overtar ogs? ansvaret som daglig leder i bilglasskjeden Steinspruten Bilglass AS etter at Hans Petter Lundteppen fratr?dte sin stilling i januar. Smebye leder med dette all virksomhet i RAC Group i Norge som ikke er knyttet til bilutleiekjedene Avis og Budget. Steinsprutenkjeden teller i dag 14 avdelinger, men har en ekspansiv strategi. RAC Tyres, som inkluderer dekk- og felgkjedene Dekk1 og DekkPartner, teller i dag 95 dekksentere over hele landet og har en markedsandel p? rundt 20 % i det norske markedet. Smebyes viktigste oppgave vil v?re ? videref?re eiernes strategi for ekspansjon og vekst av et nasjonalt nettverk av b?de dekk- og bilglassavdelinger. Dette b?de gjennom RAC-eide enheter, nye franchiseavdelinger og gjennom samlokalisering av bilglassavdelinger, dekksentre og bilutleieavdelinger. ? En viktig del av strategien til RAC Group er ? utnytte de store synergiene som finnes mellom v?re ulike forretningsomr?der, b?de p? kunde og leverand?rsiden. En bedre utnyttelse av dette vil gi store fordeler for kundene, i tillegg til store driftsfordeler for oss. Smebye, sammen med ledelsen i dekkselskapene og bilglasselskapet, vil v?re sentral i dette arbeidet for RAC Group, sier konsernsjef Dag André Johansen. Solid og relevant bilfaglig bakgrunn Petter Smebye har en imponerende og relevant karriere, blant annet som direkt?r for M?ller Detalj i M?llerGruppen, administrerende direkt?r i M?ller Service, administrerende direkt?r i GM Norge samt administrerende direkt?r i DekkPartner. S?rlig vil hans kompetanse og erfaring innen bilbransjen, dekkbransjen, samt kjededrift v?re viktig n?r RAC Group n? vokser. ? RACs strategi og planer er unektelig sv?rt spennende, og jeg er veldig forn?yd med ? lede utviklingen i den spennende tiden som kommer. Det ligger noen enorme muligheter i markedene vi opererer i, og vekstpotensialet er stort, sier daglig leder i Steinspruten Bilglass Petter Smebye. Om RAC Group RAC Group AS eier RAC Tyres hvor dekkjedene Dekk1 og DekkPartner inng?r samt bilglasskjeden Steinspruten Bilglass. I tillegg eier RAC Group rettighetene til driften av Avis og Budget i Skandinavia og Island. RAC Group AS eies med 51 % av Pett kjede- og servicekontor AS og 49 % av Dag André Johansen AS. RAC Group AS sin strategi er en langsiktig utvikling av bilutleiekonseptet under Avis og Budget merkevaren i de fire Nordiske land. I Norge har RAC Group, gjennom oppkj?p i dekkbransjen og bilglass bransjen, lagt til rette for samlokalisering og integrasjon med dekkselskapene Dekk1 og Dekkpartner samt bilglass kjeden Steinspruten Bilglass. For mer informasjon, vennligst kontakt: Dag André Johansen, konsernsjef RAC Group AS Tlf. 905 90000 eller e-post: [email protected] Petter Smebye, daglig leder RAC Tyres AS/Dekk1 AS og Steinspruten Bilglass AS Tlf. 907 53871 eller e-post: [email protected] Om Avis Avis Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapet RAC Holding AS. Totalt har virksomheten en fl?te p? ca. 15 000 biler, der ca. 8 000 biler er fordelt p? egeneide utleiekontorer, og ca. 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regions dekkende nettverk av franchisekontorer. Totalt st?r utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning p? NOK 1,4 milliarder.

A to już wiesz?  Gold Magazine - h?st/vinter 2013

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy