Kunst

Priv. til red: Faglig briefing om S?r-Sudan

05-05-2014 15:44 Norsk Folkehjelp Titusener av mennesker kommer til ? d? av sult i S?r-Sudan. Norsk Folkehjelp er en av de st?rste internasjonale organisasjonene i S?r-Sudan, og tilbyr norske utenriksredaksjoner en faglig briefing om den kompliserte konflikten, akt?rene og mulige

05-05-2014 15:44 Norsk Folkehjelp Titusener av mennesker kommer til ? d? av sult i S?r-Sudan. Norsk Folkehjelp er en av de st?rste internasjonale organisasjonene i S?r-Sudan, og tilbyr norske utenriksredaksjoner en faglig briefing om den kompliserte konflikten, akt?rene og mulige fremtidsscenarioer.

Titusener av mennesker kommer til ? d? av sult i S?r-Sudan. Norsk Folkehjelp er en av de st?rste internasjonale organisasjonene i landet, og tilbyr norske utenriksredaksjoner en faglig briefing om den kompliserte konflikten, akt?rene og mulige fremtidsscenarioer. Situasjonen i S?r-Sudan er dramatisk. Fem millioner trenger n?dhjelp og 1,2 millioner er enten internt fordrevne eller har flyktet til naboland. Kombinasjonen av fjor?rets t?rke, manglende planting p? grunn av konflikten og en regntid som i praksis stenger tilgangen til store omr?der gj?r at vi st?r overfor det som kan bli den st?rste sultkatastrofen i Afrika siden Etiopia p? 80-tallet. FN har bare f?tt en tredjedel av de n?dvendige midlene for ? m?te katastrofen. Som om ikke det var nok fortsetter den v?pnede konflikten i landet. En konflikt som har sin rot i politiske forhold i den tidligere oppr?rsbevegelsen SPLM, men som i tillegg har f?tt en etnisk dimensjon med massedrap p? sivile. Det ser ikke ut til at partene i konflikten kommer til ? komme til en enighet med det f?rste. Det er ingen tvil om at krisen i S?r-Sudan kommer til ? v?re i det norske nyhetsbildet i lang tid framover. Norske myndigheter har i en ?rrekke v?rt en av de viktigste st?ttespillerne til S?r-Sudan, og Norge er vertskap for en stor internasjonal giverkonferanse 20. mai. I lys av dette tilbyr Norsk Folkehjelp ? komme til deres redaksjon og holde en faglig briefing om konflikten. V?r medarbeider Audun Herning st?r for briefingen. Han har v?rt utplassert i Juba i 3 ?r, hvor han jobbet med SPLM. Herning reiste dessuten til S?r-Sudan like etter at konflikten hadde brutt ut i vinter, og var med ? starte n?dhjelpsresponsen fra Norsk Folkehjelps side. Han f?lger den humanit?re s? vel som den milit?re og politiske situasjonen tett. Herning kan holde briefingen i deres redaksjon n?r det m?tte passe for dere. Ta kontakt direkte med ham p? 408 50 015 dersom det er av interesse. Ved andre sp?rsm?l, kontakt kommunikasjonssjef H?kon ?degaard. Norsk Folkehjelp har jobbet i S?r-Sudan siden 1986 og er en av de st?rste internasjonale organisasjonene i landet, med over 700 lokalt ansatte. Facebook.com/folkehjelp Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy