Auto

Propertyfinder.no vil holde utenlandske meglere i ?rene.

p1

p1

? v?re megler i Spania krever ingen utdannelse. I Norge er det en profesjon som krever h?gskole. Advokat og megler Olav Hana tar oppgaven som bindeleddet som kvalitetssikrer bransjen. Bolig i utlandet I jakten p? det gode liv, er det flere og flere nordmenn som velger ? bosette seg i utlandet. Ekspertene strides om hvorvidt tiden er moden for ? kj?pe i et kriserammet Europa, men de fleste ser ut til ? mene at det er en god investering om man har et langtidsperspektiv p? det. Det har ogs? de fleste nordmenn som investerer i eiendom i Spania. Problemet er imidlertid at meglerbransjen i Spania er en helt annen enn den vi er vant til her hjemme. Flere og flere nordmenn kj?per bolig i Spania. I f?lge Instituto Nacional de Estadisticas(INE) steg boligprisene i landet med i snitt 1,7 % fra 1. til 2. kvartal. Boligprisene har ikke steget p? ?rsbasis siden 2008. Tall fra DNBs filial i Luxembourg som gir l?n til nordmenn som skal kj?pe boliger i utlandet, viser at banken i 2013 ga l?n til rundt 600 boligkj?p i Spania, og 200 i Frankrike. Og omsetningen hos meglerne ?ker. Advokat og megler, Olav Hana, daglig leder i det velrenomerte firmaet Gardsmegleren.no, har sett seg lei p? at useri?se akt?rer skor seg p? nordmenns solhunger og jakt p? det gode liv. En r?dgivningstjeneste- ikke et fordyrende ledd. Hana har opprettet en r?dgivingstjeneste, Propertyfinder.no, for ? kunne f?lge kj?peren trygt i havn. -Dessverre er det mange skrekkhistorier der ute, sier Olav Hana. – Du trenger ikke ha en utdanning for ? v?re megler i Spania. Mange blir lurt. Noen har opplevd ? sette inn penger p? en konto og aldri se noen resultater. Andre har opplevd ? kj?pe bygg som aldri har blitt ferdigstilt. Jeg skal v?re kj?pers r?dgiver, slik at vedkommende ikke g?r i disse fellene. I l?pet av ?rene som advokat og megler har Hana sett mange stygge eksempler p? at nordmenn har blitt lurt eller endt opp med ? betale h?ye summer i omkostninger og advokathonorar ved kj?p av bolig i utlandet. De siste ?rene har han reist rundt i Spania, for ? etablere et kvalitetssikret kontaktnett med seri?se akt?rer i eiendomsbransjen. Han kan n? tilby en r?dgivende tjeneste for nordmenn som ?nsker ? etablere seg i Spania. -Vi holder deg i h?nda hele veien, sier Hana. Propertyfinder er et etterlengtet tilbud for nordmenn. Den r?dgivende tjenesten skal v?re gratis. Hana ?nsker ikke at det ? bruke ham som veileder skal v?re noen utgift for kj?peren. -Jeg tilbyr en tjeneste som meglerne anser som et kvalitetsstempel p? egne tjenester. Jeg har brukt flere ?r p? ? finne de meglerne jeg kan stole p?, og som gj?r en faglig god jobb. Den kompetansen drar du som klient nytte av uten ? betale for det. Vi sender regning til megler. Ved ? bruke PropertyFinder vet du at du blir henvist til de meglerne du kan stole p?, og du har hele tiden oss ? sparre med, som st?r utelukkende p? din side, om det skulle oppst? problemer. DET GODE LIV: Lena Sl?ttsveen har sammen med familien bosatt seg i Spania. Begge jobber ved den norske skolen p? Costa del Sol. -Det har v?rt fantastisk ? komme hit til Spania, sier Lena. -Vi har blitt tatt i mot med ?pne armer i det norske milj?et her. Selv om familien n? har bodd her i to ?r, f?ler de ikke at de er en del av det spanske milj?et. De har norske venner og de beveger seg i et norsk milj? hele tiden. De synes det er vanskelig ? integreres. Det er umulig ? skj?nne spillereglene, og det var ikke minst forvirrende ? man?vrere i eiendomsjungelen. -De f?rste to ?rene leide vi bolig, forteller Lena. -Vi visste ikke hvor lenge vi skulle bli, og vi torde ikke investere i det spanske markedet. N? har de kj?pt et vakkert hus med fin havutsikt. -Etter to ?r i Spania skulle man tro at det f?ltes trygt ? kj?pe her, men det var det ikke, forteller Lena. MARKEDSF?RINGSKANAL: Mange spanske meglere fungerer kun som markedsf?ringskanaler. Den samme eiendommen ligger ute flere steder samtidig til samme pris. Familien var redde for ? bli lurt, og de endte opp med ? leie en av de lokale som kunne tolke for dem. Det ga dem en slags trygghet i prosessen, men de skulle sv?rt gjerne hatt en norsk st?ttespiller, og en fagperson med kompetanse p? eiendom og eiendomsrett, som ville v?rt p? deres side hele veien. -Det var en lang prosess, sier Lena ?Og det var dyrere enn det hadde beh?vd ? v?re om vi hadde hatt faghjelp. -En megler representerer utelukkende seg selv og selgeren, sier Hana. -Derfor vil det alltid v?re en viss risiko forbundet med ? kun bruke en lokal megler. Meglerens motiver er ? tjene raske penger p? et salg. En eiendom i Spania ligger ofte p? mange meglere samtidig, og megler fungerer s?ledes nesten utelukkende som en markedsf?ringskanal. KVALITETSSIKRING: Propertyfinder kvalitetssikrer megleren og prosessen for deg. En nisje i eiendomsmarkedet. Olav Hana har funnet en nisje i markedet som kj?perens r?dgiver og talsmann. Hans prosjekt Propertyfinder er nettopp det. -Form?let med Propertyfinder er at jeg skal hjelpe kj?peren og finne en eiendom. Jeg st?r ved kj?perens side til han har n?kkelen i h?nda. Propertyfinder kan ogs? hjelpe kj?peren videre med vaktmestertjenester eller andre tjenester for de som ?nsker det. -Vi skal v?re en veiledende instans som skal holde kj?peren i h?nda helt fra begynnelse til slutt, sier Hana. -Uten at det koster deg noe ekstra. Ta kontakt med Olav Hana for gratis r?dgiving p? [email protected] www.hana-estate.com Rivrud Consult

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy