Auto

SIBA leverer som lovet et overskudd

12-11-2014 08:30 SIBA AB SIBAs resultat har under det seneste regnskaps?ret blitt forbedret med 91,3MSEK. Resultatet har vendt seg fra -62,7MSEK til +28,6MSEK. ?kt omsetning, ?kt driftsmargin og minskede kostnader har gitt ?nsket effekt.

c8

SIBAs resultat har under det seneste regnskaps?ret blitt forbedret med 91,3MSEK. Resultatet har vendt seg fra -62,7MSEK til +28,6MSEK. ?kt omsetning, ?kt driftsmargin og minskede kostnader har gitt ?nsket effekt. Hjemelektronikkbransjen har de seneste ?rene v?rt kjent for ? ha gjennomg?tt en omvandling som har f?rt til store tap og at flere akt?rer har forsvunnet fra markedet. SIBA, som er en av Nordens eldste forhandlere av hjemelektronikk, har etter flere ?r med negativ resultat g?tt i overskudd. SIBA har utviklet seg fra ? ha v?rt en tradisjonell forhandler til ? bli et velfungerende omnichannel-konsept. ? Vi har gjennom ?ret kunnet p?vise ?kt vekst p? en tiln?rmet uforandret svensk marked p? tross av f?rre butikker i konsernet enn foreg?ende ?r. Vi har ogs? forbedret v?r driftsmargin og fortsatt v?r effektivisering av v?r kostnadsmasse. Enkelt utrykt s? har vi lykkes selge mer til flere og p? et mer effektivt sett, sier Susanne Ehnb?ge, adminisitrerende direkt?r p? SIBA. SIBA kommer til ? fortsette sin jobb med ? bli kundens klare valg innen hjemelektronikk. Med et tydlig fokus p? kundetilfredshet, lave priser og en h?y service innen foretakets samtlige kanaler arbeider SIBA for ? n? m?let. ? I v?rt arbeid med ? forbedre kundetilfredsheten gjorde vi en rekke viktige beslutninger for et par ?r siden. Ved ? tilby samme lave pris uansett om kunden handler i en butikk eller p? nettet og med et h?yere serviceniv?, klargjorde vi SIBA for framtiden. I dag gleder jeg meg sammen med v?re cirka 600 medarbeidere over at vi v?get ? fatte disse beslutningene, sier Susanne Ehnb?ge. SIBA er et finansielt stabilt, trygt og innovativt familieforetak som i tre generasjoner har jobbet for ? levere lavere priser og bedre service for gamle og nye kunder. ? Det gjelder ? v?re gode p? b?de e-handel og fysisk handel og ? kunne kombinere dem etter kundens ?nske. SIBA har lykkes ? forandre en 63 ?r gammel tradisjonell forhandler til et velfungerende omnichannel-konsept, der kunden er i fokus og der vi tilbyr en s?ml?s integrasjon gjennom alle de m?teplasser der kunden vil n? SIBA. SIBA kommer i n?r framtid til ? lansere en helt ny dynamsik hjemmeside for b?de privatkunder og bedriftskunder, samt ? sette i gang en rekke tiltak for ? sterke v?r omnichannel-posisjon ytterligere. Vi har en tydelig strategi og evne til ? n? alle v?re m?lsetninger, avslutter Susanne Ehnb?ge SIBA ABs resultatutvikling, 12 m?neder, sept-aug 2013/2014: Nettoomsetning: 2645 MSEK Resultat etter finansielle poster: +28,6MSEK (-62,7MSEK) SIBA ABs resultatutvikling, 12 m?neder, sept-aug 2012/2013: Nettoomsetning: 2582 MSEK Resultat etter finansielle poster: -62,7MSEK (-98,6MSEK) Om SIBA: SIBA er en av Nordens ledende detaljehandelsforetak innen husholdningselektronikk. Vi selger kapitalvarer innenfor radio & TV, data & telefoni og hus & hjem til b?de privatkunder og bedriftskunder. Hovedkontoret til SIBA ligger i G?teborg, Sverige. V?r forretningside er bygget p? at vi, bedre enn noen andre, skal im?tekomme markedets behov av husholdningselektronikk. M?let v?rt er ? tilby kundene v?re den beste kombinasjonen av lavere priser og bedre service.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy