Mote

Utreder sikkerhet for fritidsb?ter

Om lag tretti personer har omkommet ved bruk av fritidsb?t ?rlig de senere ?rene. Ogs? i ?r har det v?rt flere alvorlige ulykker tilknyttet slik b?tbruk. ? Sikkerheten m? utredes ytterligere, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. En rekke tiltak for ? bidra til ?kt sikkerhet til sj?s er iverksatt. – Regjeringen ?nsker ? utrede om flere m? p? plass, eller om eksisterende regelverk m? bli strammet opp, sier fiskeri- og kystminister Berg-Hansen. Sj?fartsdirekt?r Olav Akselsen skal lede en arbeidsgruppe med deltakelse fra relevante organisasjoner og brukergrupper. -Vi ?nsker en bred gjennomgang og evaluering av sikkerheten til fritidsb?ter, med forslag til konkrete tiltak for ? gj?re bruken tryggere, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske. Arbeidsgruppens arbeid skal munne ut i en rapport som skal ferdigstilles innen 1. april 2012. -Alle ber?rte parter m? bli tatt med i dialogen, og alle forslag som er fremme i debatten skal bli vurdert, sier Giske.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy