Kunst

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. Frem til 31. mars kan alle DNB-kunder over 18 ?r stemme i nettbanken. Det ?verste organet i Sparebankstiftelsen DNB er generalforsamlingen. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regionene hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank har sitt utspring og hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp. Generalforsamlingen best?r av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine r?tter (?stlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de ?vrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byr?d i Sparebankstiftelsens opprinnelsesomr?de. Mer om styrende organer i Sparebankstiftelsen DNB Slik stemmer du Logg deg inn i nettbanken til DNB. G? inn i postkassen, og stem via e-posten med emnefeltet “Gi din stemme n?”. Kandidatene er presentert med bilde og informasjon – du krysser av p? den kandidaten du velger. Din stemme er anonym. Du kan stemme til og med 31. mars. Alle som stemmer blir med i trekningen av en ipad og et kunstverk. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte. Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l. Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l. Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter. Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB. sparebankstiftelsen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy